Пандемията Covid-19 даде началото на най-големия спад в световните енергийни инвестиции в историята, като се очаква разходите да се потопят във всеки основен сектор през тази година - от изкопаеми горива до възобновяеми източници. Това се казва в най-новия доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ).

Несравнимият спад е поразителен както в мащабите си, така и в бързината си, като има сериозни потенциални последици за енергийната сигурност и прехода към чиста енергия. В началото на 2020 г. глобалните инвестиции в енергия бяха на път да нараснат с около 2%, което би било най-голямото годишно увеличение на разходите за шест години. Но след като пандемията блокира големи части от световната икономика само за месеци, сега се очаква глобалните инвестиции да паднат с 20%, или почти 400 милиарда долара, в сравнение с миналата година, според доклада.

Каква е тежката оценка

"Историческият спад в глобалните енергийни инвестиции буди дълбока тревога по много причини", каза д-р Фатих Бирол, изпълнителен директор на МАЕ.

"Това означава загубени работни места и икономически възможности днес, както и загубено снабдяване с енергия, което може би ще ни е нужно утре, след като икономиката се възстанови. Забавянето на разходите за ключови технологии за чиста енергия също рискува да подкопае така необходимия преход към по-устойчиви енергийни системи."

В съобщение на МАЕ се казва, че оценката в доклада за тенденциите, очертаващите се към момента, се основава на най-новите налични данни (от средата на май) за инвестиции и съобщения на правителствата и компаниите, от проследяване на напредъка по отделните проекти, интервюта с водещи индустриални фигури и инвеститори и последния анализ от Агенцията.

Съчетанието от падащо търсене, по-ниски цени и ръст в случаите на неплащане на сметки означава, че през 2020 г. приходите, генерирани от енергия и насочени към правителствата и индустрията, ще паднат с много над 1 трилион долара, се казва в доклада. Нефтът представлява по-голямата част от този спад, тъй като за първи път глобалните потребителски разходи за суровината се очаква да паднат под сумата, изразходваното за електроенергия.

Какво се случва с проектите и държавните компании

Компании с отслабени баланси и по-несигурни перспективи за възраждане на търсенето намаляват инвестициите, докато енергийните проекти също са възпрепятствани от ограничителните мерки и прекъснатите вериги за доставки. В дългосрочен план, след кризата наследството на по-високия дълг ще представлява траен риск за инвестициите. Това може да бъде особено вредно за перспективите в някои развиващи се страни, където възможностите за финансиране и кръгът от инвеститори могат да бъдат по-ограничени.

Нов анализ в доклада за тази година подчертава, че държавните предприятия представляват доста над половината от енергийните инвестиции в развиващите се икономики.

Какво се случва с енергийните източници

Очаква се глобалните инвестиции в нефт и газ да спаднат с почти една трета през 2020 г. Шистовата индустрия вече беше под натиск, а доверието на инвеститорите и достъпа до капитал пресъхнаха: очаква се инвестициите в шисти да спаднат с 50% през 2020 г. В същото време много национални петролни компании не разполагат с финансиране - и това е отчайващо. За петролните пазари, ако инвестициите се задържат на нивата от 2020 г., това би намалило очакваното по-рано ниво на предлагане през 2025 г. с почти 9 милиона барела на ден, създавайки отчетлив риск от свити пазари, ако търсенето започне да се движи обратно към своята нива от преди кризата.

Разходите за електроенергия се очаква да намалят с 10% през 2020 г. - тревожен сигнал за развитието на по-сигурни и устойчиви енергийни системи. Инвестициите във възобновяеми енергийни източници бяха по-устойчиви по време на кризата, отколкото в изкопаемите горива, но разходите за слънчеви инсталации по покривите от домакинствата и предприятията бяха силно засегнати и окончателните инвестиционни решения през първото тримесечие на 2020 г. за нови ветрогенераторни и слънчеви проекти спаднаха обратно до нива от преди три години. Очакваният 9% спад на инвестициите в електроенергийни мрежи тази година се съчетава със застоя в разходите за осигуряване на гъвкавост на електроенергийната система, като тези в централи за природен газ и за съхраняване на акумулаторни батерии.

"Електрическите мрежи са от жизненоважно значение за аварийния отговор на кризата в здравеопазването - и за икономическите и социалните дейности, които са в състояние да продължат в режим на ограничения", каза д-р Бирол. "Тези мрежи трябва да са устойчиви и умни, за да се предпазят от бъдещи сътресения, но също така и да посрещнат нарастващите дялове на вятърната и слънчевата енергия. Днешните тенденции в инвестициите са ясни предупредителни знаци за бъдещата сигурност на електроенергията."

Докъде с енергийната ефективност

Енергийната ефективност, друг централен стълб на прехода към чиста енергия, също страда. Очаква се инвестициите в тази област да спаднат с приблизително 10-15%, тъй като продажбите на превозни средства строителната дейност отслабват, а се възстановяват разходите за по-ефективни уреди и оборудване.

Общият дял на глобалните разходи за чиста енергия - включително възобновяеми енергийни източници, ефективност, улавяне на ядрени и въглеродни емисии, използване и съхранение - е задържан на около една трета през последните години. През 2020 г. той ще скочи към 40%, но само защото изкопаемите горива поемат толкова тежък удар. В абсолютно изражение тези разходи остават далеч под нивата, които биха били необходими за ускоряване на енергийния преход.

"Кризата доведе до по-ниски емисии, но по всички неподходящи основания причини. Ако искаме да постигнем трайно намаляване на глобалните емисии, тогава ще трябва да наблюдаваме бързо увеличение на инвестициите в чиста енергия", каза д-р Бирол.

"Реакцията на създателите на политики - и степента, в която въпросите за енергията и устойчивостта са интегрирани в техните стратегии за възстановяване - ще бъде от решаващо значение. Предстоящият специален доклад за енергийните перспективи на МАЕ за устойчиво възстановяване ще даде ясни препоръки за това как правителствата могат бързо да създават работни места и да стимулират икономическата активност, като изграждат по-чисти и устойчиви енергийни системи, които ще са от полза за техните държави за следващите десетилетия", отбеляза ръководителят на МАЕ.

Накъде с въглищните централи: спад но не съвсем

В заключени съобщението на МАЕ изтъква, че пандемията е засегна въгледобивната промишленост - като инвестициите в доставките на въглища се очаква да спаднат с една четвърт тази година. Но това според експертите на МАЕ не представляват екзистенциална заплаха.

Въпреки че решенията да се намали строителството на нови инсталации за изгаряне на въглища с повече от 80% от 2015 г. насам, световният въглищен парк продължава да расте. Въз основа на наличните данни и обявените проекти, одобренията за нови въглищни централи през първото тримесечие на 2020 г., главно в Китай, се движиха с два пъти по-голяма скорост от наблюдаваната през 2019 г. като цяло.