Екологичните проблеми са сред най-тежките предизвикателства за индустриалните градове. Така е по света, не по-различно е и в България. Емблематичен пример е работнически Перник. За това каква е ролята на едно от най-големите предприятия в града и кой е пътят за модернизация разговаряме директора на местната Топлофикация инженер Любомир Спасов.

"Не виждам причина за притеснение от нашите граждани, че ние, да речем, замърсяваме особено града. Преди около месец и нещо пуснах една сметка. От нея се вижда че ние, отоплявайки 60 000 жилища, замърсяваме въздуха колкото 2000 къщи, а в града има още 20 000, които се отопляват на твърдо гориво. Ние не сме основната причина за мръсния въздух, който от време на време, се получава в града. Спомняте си как преди два месеца в града е говореше за завишени стойности на серен триокис. Доказа се, че причината не е в нас, защото ние намалихме нашите мощности, фонът си остана същият. В предишни години са регистрирани завишени стойности и в момент, когато даже не работим", обяснява инж. Спасов.

Той потвърждава, че ТЕЦ-Перник е депозирал инвестиционно намерение за добавяне към въглищата на РДФ гориво (бел.ред. - добито от отпадък), но компанията се е отказала заради обществения натиск и планът не се е осъществил.

"Това, което успяхме да направим миналата година, е известно време да изгаряме слама с чистото намерение да намалим емисии. Моето усещане е, че за качеството на въздуха в града се търси един виновник, който да бъде посочен, без да се решава проблемът", категоричен е Любомир Спасов и добавя: "В депозираното от нас в РИОСВ инвестиционно намерение има един доста сериозен доклад, направен от независима организация. Той доказва, че ние не сме най-големият проблем на града, колкото и да сме част от него."

Инж. Любомир Спасов смята, че дори предприятието да премине напълно на природен газ, проблемите няма да бъдат напълно решение, защото от комините на ТЕЦ-а ще продължат да излизат газове, които са следствие от горенето на природен газ.

"Тези проблеми трябва да бъдат решавани, да се въвеждат най-новите технологии, да се стигне дори до някакъв оптимум и до разбиране между гражданите и производителите за това кое е приемливо и за двете страни. Няма възможност всичко да е от едната страна - отляво или отдясно. Ако искаме да дишаме чист въздух, както нашите дядовци и баби, трябва приключим с производство на каквото и да било. Трябва да се намери балансът с допустимото замърсяване по европейските норми, които са много рестриктивни", откровен е директорът на ТЕЦ-Перник.

Снимка: Тед Георгиев, Dir.bg

Екологичните инвестициите на предприятието за последните 10 години са в размер на около 50 милиона лева.

"Нашите сгради изглеждат много страшно и грозно отвън, но котелът вътре е нов. Електрофилтърът е чисто нова технология. Това е най-доброто, което е монтирано в този регион на Балканите", разкрива инж. Спасов.

Ръководството на Топлофикация-Перник следи с повишено внимание промяна в цената на газа, защото евентуалното дългосрочно понижаване би ускорило екологичните планове на предприятието.

"В момента сме се съсредоточили към минаването на допълнителни когенераторни мощности на газ и в рамките на извънотоплителния сезон - от май до октомври, централата да работи изключително на газ. Надявам се, ако тази цена на газа наистина се запази, да се ускорят и намеренията ни да минем изцяло на синьо гориво. Тук вече стоят въпросите за инвестициите. Те трябва да са много сериозни относно преоборудването на нашите топлоизточници, котелни мощности", каза Любомир Спасов и добавя конкретика: "На първо време искаме да заменим част от въглищата с биогориво - със слама, с дървесен чипс. Това ще ни помогне първо да снижим нашите разходи за въглеродни емисии, оттам да останат някакви пари за допълнителни инвестиции и да допринесем за изчистване на въздуха около града."

По план следва постепенно добавяне на газ към мощностите.

"До май 2021 година трябва да се случи с тези когенерационни мощности, а следващият етап е оборудване към газ на по-големите мощности към газ. Дали това ще стане през следващите 3 или 5 години, зависи от доста други фактори. Дали държавата ще успее да договори с Европейския съюз малко по-дълъг хоризонт за работа на въглища, дали зелената сделка, която сериозно се рекламира от ЕС, ще се приложи наистина, а няма да остане реклама. Ролята на държавата е да успее да договори един сериозен пай от тази зелена сделка, за да може ние по места да инвестираме в преминаване на доста по-зелени технологии", подчертава инж. Спасов.

По думите му инвестицията за добавяне на газ към мощностите е в размер на 6 лн. евро и е изцяло за сметка на предприятието, без помощ отвън.

"Тежко ни е, трудно ни е, но мисля, че ще се справим. Правим го с наши средства, защото в нашия бизнес в момента взимането на кредити с инвестиционна цел е много трудно. За да мине централата изцяло на газ, са необходими минимум около 10 милиона евро само за една мощност. Ако тръгнем да преоборудваме всички, сумата се мултиплицира. И това е сметка на коляно, без да бъде прецизирана", изчислява директорът на ТЕЦ-Перник.

Снимка: Тед Георгиев, Dir.bg

Той обръща сериозно внимание, че за да може всичко това да се случи, е необходимо пълно мобилизиране не само от страна на дружеството, а и на държавните институции, главно заради печално известната мудност на административните процедури в България.

"Нашето инвестиционно намерение за добавяне на биогориво към въглищата е от септември месец миналата година. Към момента между институциите може би е свършена работа, колкото за около месец. Пишат си някакви писма, прехвърлят си някаква питания, без нищо конкретно. Няма становище дали може или не", разкрива Любомир Спасов и уточнява: "Ако продължаваме в този темп, за да минем от въглища на газ, първо трябва да искаме промяна на нашия лицензионен режим, а след това и в комплексното разрешително, за да можем да работим на газ. Отделно - разрешителни за строеж, проекти и т.н. Струва ми се, че ако институциите и държавата не помагат, това е една задача далеч напред в годините."