"Топлофикация Перник" АД постоянно се модернизира. За това какви са последните новости потърсихме коментар от директора инж. Спасов. Ето какво сподели той пред Dir.bg.

- Инж. Спасов, Вие сте втората топлофикация в България, която осигурява видеонаблюдение на горивото, което подавате до Вашите котли. Смятате ли, че това ще внесе повече спокойствие в гражданите на Перник и в институциите?
- От миналата седмица осигурихме постоянен видео контрол на подаваното гориво от всички точки към котелния цех, както и на общото място за съхранение на горивото. С това целим да бъдат разсеяни всички спекулации, че ние сме причината за мръсния въздух в града и че използваме горива, за които нямаме разрешение. Винаги дейността ни е била напълно прозрачна и сме спазвали думата на закона. Смятаме, че това е още една крачка към опровергаването на всички неверни твърдения, с които ни свързват.

Предоставили сме на Общината достъп до камерите си и във връзка с изпълнение на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, които влезнаха в сила от миналата година.


Според тези промени предприятия с капацитет като нашия трябва да осигурят видеонаблюдение и контрол, за да могат РИОСВ и Общината да проследяват в реално време вида на подаваното гориво от всички точки към котелния цех, както и на общото място за съхранение на горивото. Ще осигурим и онлайн достъп до камерите до няколко седмици.

- Гражданите ще могат ли също да наблюдават процеса на работа чрез видеонаблюдението?
- Да, на партера в сградата на Общината също е поставен монитор, така че да може да се осъществява и граждански контрол.

- Какви горива в момента горите?
- Само въглища. Подали сме инвестиционно намерение да разнообразим енергийния си микс с биогорива, но чакаме да получим разрешително.

- Защо правите тази стъпка? Каква налага да промените вида на горивата в производството си?
- Смятаме, че с това ще допринесем за подобряване на качеството на въздуха. Биомасата е чисто гориво и чрез него ще намалим концентрация на прахови частици. При третирането й не се отделят вредни вещества във въздуха.

Ние ще продължим да използваме въглищата, просто част от тях искаме да заменим с биогорива.

Отделно използването на биомасата има и положителен икономически ефект. Както знаете, ние ползваме местни въглища, но за съжаление те са изчерпаем ресурс и трябва да търсим начини да ги съхраним за по-дълго време. Заменяйки ги с биогоривата, ние правим точно това. Другият вариант бе да купуваме чужда суровина, която е много скъпа. За нас биогоривата са един добър начин, чрез който можем да работим спокойно и да имаме енергийна сигурност.

- На този етап как се справяте с отделените вещества при горенето на въглищата?

- Ние имаме модерни филтри и сероочистващи системи. Те отговарят на европейските изисквания и благодарение на тях не се позволява отделянето на фините прахови частици.

- На фона на политиката на ЕС смятате ли, че топлофикациите, работещи с въглища, ще успеят да преминат прехода към нисковъглеродни емисии, но без да се налага тяхното затваряне?
- Много се надявам! Следя внимателно и имам надежда, че това ще стане, защото политиката на България е насочена към запазване на въглищните централи. Ние сме една от страните, които отстояваме национални ни интерес и пазим енергийната ни сигурност.

Факт е, че контролът върху дейността ни много се затегна, но това е правилното решение. Това внася спокойствие както в хората, така и в институциите. Ние сме обект на постоянен контрол и всички проверки, които ни се правят, показват, че работим според установените правила и спазване закона.

- Но все пак, ще се наложат ли промени в работата ви, за да се спази зеленият курс, който са предприели ЕС?
- Вижте, топлофикациите днес не са като от едно време. Всички ние сме инвестирали в нови и модерни съоръжения, в инсталации и очистващи техники, за да отговаряме на изискванията. Никой от нас не си мисли, че ще ни се позволи да работим с машините от преди години. Средствата, които влагаме, са големи, но те имат възвращаемост.

Отделно летните месеци правим ремонти на топлопреносната мрежа, абонатните станции и цялата ни техника, за да бъдат те в изправност и през зимата да осигуряваме топлина в домовете на абонатите ни.

- В каква посока ще бъдат промените?
- Тенденциите са за производство на чиста енергия чрез внедряване на алтернативни горива, за да се намалят вредните емисии. Поради този факт ние искаме да започнем да използване биогоривата. Възлагаме големи надежди на чистото производство на енергия, независимо от факта, че срещаме силен отпор от някои от екологичните организации, което е необяснимо за нас.