Тютюневата индустрия се трансформира и се насочва към изграждане на бъдеще без дим и към замяна на цигарите с бездимни алтернативи в полза на пълнолетните пушачи, които в противен случай биха продължили да пушат, на обществото като цяло. Бъдещето на тази индустрия се гради на базата на нова категория бездимни продукти, които, макар че не са без риск, са много по-добър избор от продължителното пушене. 

Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) е водеща в тази трансформация международна компания. Тя произвежда и продава цигари, бездимни изделия и свързаните с тях електронни устройства и аксесоари, както и други изделия, съдържащи никотин, на пазари извън САЩ.

Гамата от продукти с намален риск на ФМИ включва продукти с нагряване на тютюн и електронни изпарители, съдържащи никотин. По данни на компанията към май 2019 г. вече над 7,3 милиона пълнолетни пушачи в света са спрели да пушат и са преминали изцяло към системата за нагряване на тютюн IQOS, която в момента се предлага на 47 пазара по света. Стремежът е бездимните продукти на компанията да отговарят на предпочитанията на потребителите и на строгите нормативни изисквания. Това се постига на базата на високотехнологично оборудване и водещи научни постижения.

Интересно е да проследим самата еволюция на Системата за нагряване на тютюн (СНТ).

1990-2007 - Технология с външно нагряване на тютюна

Нагряването на тютюна се осъществява от външната страна на тютюневия стик при първите прототипи на устройствата с нагряване на тютюн.

2007-2009 - Ключова промяна в СНТ - нагряване отвътре

Настъпва ключова промяна в технологията на нагряване на тютюн - от нагряване на тютюневия стик отвън към нагряване на тютюна в тютюневия стик отвътре.

В системата за нагряване се въвеждат два нови компонента - зарядно и холдър

Публикувани са научни данни за различния състав на аерозола, който се отделя при употребата на системата за нагряване на тютюн и разликата с цигарения дим.

2009 - 2011 - Първите устройства с вътрешно нагряване

Разработени са първите устройства с нагряване на тютюна отвътре.

2011- 2012 - Системата за нагряване на тютюн СНТ 2.0, СНТ 2.1 и СНТ 2.2

Появява се системата за нагряване на тютюн с версии СНТ 2.0, СНТ 2.1 и СНТ 2.2, при които се въвеждат следните иновации:

При СНТ 2.0 се въвежда керамичната пластина със стъклено покритие и фини жлебове от платина, злато и сребро за нагряване на тютюневия стик отвътре. Пластината действа едновременно като нагревател и като температурен сензор за контрол на температурата до 350 градуса.

CHT 2.1. е подобрена версия на системата и включва новата технология за обработка на тютюна в късовете, наречена пресоване и гофриране на тютюна. При технологията на нагряване тютюнът се нагрява, а не гори, като така се отделя аерозол (пара) вместо тютюнев дим.

Стартира производството на тютюневи късове във фабриката в Ньошател, Швейцария.

2012- 2014 - Първото устройство за нагряване на тютюн IQOS 2.0 и производство на тютюневи късове

Появява се първото устройство за нагряване на тютюн IQOS 2.0, което прилага системата за нагряване на тютюн СНТ 2.2 с усъвършенствана нагряваща пластина, осигуряваща подобрена консистентност при вдишванията.

Подобрен е дизайнът и функцията на устройството с LED светлини и индикатори.

През 2014 г. устройството IQOS 2.0 се пуска за първи път пилотно на пазара в Нагоя, Япония и в Милано, Италия.

През 2014 г. ФМИ обявява инвестиция от 500 млн. евро в изграждането на нова специализирана фабрика за производство на нагреваеми тютюневи изделия за устройството за нагряване на тютюн IQOS в Болоня, Италия.

2015- 2017 - Устройствата с нагряване на тютюн IQOS 2.4 и IQOS 2.4 P

Устройствата с нагряване на тютюн IQOS 2.4 и IQOS 2.4 P, които използват системата за нагряване на тютюн СНТ 2.2, се пускат поетапно на пазарите по света. Въведени са следните иновации при устройствата:

  • Нова батерия за холдъра и на зарядното устройство.
  • Вибрация на холдъра показва началото и края на употребата.
  • Подобрени LED светлини и индикатори. Bluetooth функционалност за свързване със смарт устройства.

През 2016 г. ФМИ започва производството на тютюневи късове за устройството за нагряване на тютюн в първата специално изградена за целта фабрика в Болоня. През 2017 г. ФМИ инвестира допълнително 500 млн. евро за увеличаване на производствената мощност на тази фабрика, за да отговори на нарастващото търсене.

През 2017 г. предприятието на ФМИ "Папастратос" в Гърция преустановява производството на конвенционални цигари и преминава изцяло към производството на бездимни тютюневи изделия. С инвестиция от 300 млн. евро се изграждат високотехнологични мощности за производство на 10 000 бездимни тютюневи изделия в минута.

В края на 2017 г. устройството IQOS 2.4 P+ започва да се предлага на пазара в България.

2018 - най-новата серия устройства IQOS 3 и IQOS 3 Multi

Най-новата серия устройства за нагряване на тютюн IQOS 3 и IQOS 3 Multi са разработени и пуснати на световния пазар.

При новото поколение устройства са въведени следните иновации:

  • Двойно по-дълъг живот на батерията, по-бързо зареждане, подобрена функционалност в по-широк температурен диапазон на въздуха.
  • По-здрави устройства - въведена е технологията Protect Plus заедно с универсално зареждане с кабел USB тип C.
  • Усъвършенстван механизъм за почистване на холдъра.
  • Новото компактно устройство IQOS 3 Multi осигурява възможност за 10 поредни употреби без презареждане
  • Изцяло нов дизайн с мека текстура, флуидна форма и интуитивен интерфейс.

Инвестиции, изследвания, резултати

Компанията ФМИ е вложила досега повече от 6 млрд. долара в разработка, научна оценка и производство на продуктите с намален риск. В "актива" на компанията са повече от 10 г. проведени научни изследвания и разработки на такива изделия в нейния научноизследователски център в Ньошател. Научната оценка се извършва в 7-стъпки, заимствана е от практиката на фармацевтичните компании; ангажира повече от 430 научни експерти, токсиколози и инженери, които работят по разработката на продуктите с намален риск в швейцарския град. Проведени са 18 неклинични и 10 клинични изпитвания за системата за нагряване на тютюн. Над 4600 са издадените патенти и над 6300 подадените заявления за патенти за продуктите с намален риск, което нарежда ФМИ на 45-то място по брой подадени патенти в Европейското патентно ведомство и единствената тютюнева компания в топ 50.

Индикатори за трансформацията

ФМИ прилага набор от индикатори за своята бизнес трансформация, за да гарантира, че визията за бъдеще без дим е измерима и осъществима. Всички посочени данни са валидни към 31 декември 2018 г.

Източник: ФМИ