Във връзка с факта, че от повече от седмица нашата дейност е напълно спряна с предписание на РИОСВ - Стара Загора бихме искали да споделим пред обществеността нашите притеснения. За нас е важно да се знае, че считаме, че дейността на "Брикел" ЕАД е спряна неправомерно. Получихме редица предписания във връзка с поставяне на камери, предприемане на мерки за увеличаване на контрола, както и такива по отношение на биомасата и РДФ-а. Всичко е изпълнено. Това казва в официална позиция до медиите изпълнителният директор на "Брикал" ЕАД Янилин Павлов.

Ето какво споделя още той:

Прекратяването на нашата цялостна дейност за по-дълъг период от време крие редица рискове. Целта на разпространяването на настоящото съобщение е да се опитаме да очертаем двата основни проблема, които се очаква да възникнат, в случай, че се стигне до ситуация, в която работата ни остане спряна по-продължително.

Първото последствие бихме дефинирали като "социалната страна на проблема". "Брикел" ЕАД има 2 основни звена - топло- и електропроизводствена централа и брикетна фабрика. В брикетната фабрика към "Брикел" ЕАД се произвеждат брикети, които се реализират по 2 основни направления. Част от тях се продават към населението, като масово се потребяват като средство за отопление в домовете на хората. Останалата част се използва в качеството си на специализирано обогатено гориво, което се влага при производството на енергия от ТЕЦ Брикел, Топлофикация Сливен и Топлофикация Перник.

От обясненото до тук става ясно, че поради невъзможността ни да произвеждаме т.нар. обогатено енергийно гориво, остават под заплаха отоплителните сезони в гр. Гълъбово и в гр. Сливен, както и доставките на битова гореща вода в гр. Сливен и гр. Перник.

В гр. Гълъбово около 2000 домакинства използват централно отопление. Освен тях наши клиенти са 7 учебни заведения, 6 културни центъра, както и местната многопрофилна болница за активно лечение. Осигуряваме топлоснабдяване на 3 сгради на Община Гълъбово, Районен съд, както и на ОД на МВР. От години имаме практика да осигуряваме топлинна енергия под формата на дарение на голяма част от общинските и републикански обекти.

Доколкото сме информирани, абонатите на Топлофикация Сливен са над 13 000 домакинства. Все пак централното отопление е най-евтиният метод за отопление и липсата му ще повиши разходите на домакинствата, която разчитат на него.

Освен гореспоменатите дружества обогатено енергийно гориво се пласира и към Топлофикация Перник, което означава, че липсата му може да доведе и до проблеми с подаването на топлина и битова гореща вода към гр. Перник.

Второто последствие представлява по скоро "икономическата страна на проблема". Брикетите, за които вече обяснихме, представляват специализирано обогатено гориво, което се произвежда от въглища. Снабдяваме се с въглища изцяло от "Мини Марица Изток". По осреднени данни на месец купуваме около 250 000 тона въглища от държавното дружество. Дефакто ние осигуряваме голяма част от техния пласмент. Доколкото ни е известно в "Мини Марица Изток" работят над 7 000 души, питаме се какво ще се случи с част от работните места на тези хора, в случай, че ние спрем да купуваме това огромно количество въглища ежемесечно?

Апелираме към всички институции, да се ангажират по-сериозно с проблема със затварянето на "Брикел" ЕАД и да вземат под внимание възможните социални и икономически проблеми, които ще възникнат при евентуално удължаване на периода, в който нашето Дружество не може да изпълнява своята нормална производствена дейност!