Българското дъщерно дружество на най-голямата енергийна компания в Италия Enel Green Power Bulgaria продаде 42-мегаватовия си вятърен парк у нас. Купувач е дъщерното дружество MET Renewables Holding на базираната в Швейцария унгарска енергийна компания MET Group.

Сделката е финализирана на 20 януари 2021 година, съобщават и двете компании. Тя е част от стратегията за растеж на MET за разработване на значително портфолио от възобновяеми източници в региона на Централна и Източна Европа. Сумата на сделката не се съобщава. Тя е разрешена от българските и сръбските антимонополни органи.

Това е петият по големина вятърен парк в България и се намира на териториите на общините Шабла и Каварна, с 14 блока вятърни турбини Vestas-V90 (с мощност от 3 MW всяка).

Вятърният парк работи от 2010 г., доставя енергия, еквивалентна на потреблението на около 30 000 домакинства, и има 25-годишен договор за изкупуване на произведената енергия по преференциални цени от НЕК.

MET Group разглежда растежа на производството на енергия от възобновяеми източници в Централна и Източна Европа като основна част от своята бизнес стратегия, като същевременно подкрепя енергийния преход и премахването на въглищата в Европа. Целта на MET е да изгради географски диверсифициран портфейл от енергийни и инфраструктурни активи със значителен портфейл от възобновяеми активи, обясняват от дружеството.

3е-news.net