Повече от половината от електропроизводството у нас в момента е от фотоволтаични централи. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийният системен оператор към 11:20 минути, днес 7 май. Подобно високо производство на соларна енергия се среща за първи път у нас, откакто се обявяват данните от преносния оператор. Към момента енергопроизводството от соларните централи е за над 2400 MW, а производството от АЕЦ"Козлодуй" е за 1021 MW. Кондензационните ТЕЦ са натоварени до 631 MW, а малките ВЕЦ отдават в мрежата още 286,93 MW. Пренебрежимо малко е производството на вятърните електроцентрали - едва 48 мвт, става ясно от данните. От сайта на ЕСО и 3eNews се вижда, че енергийният товар в страната към момента е за 3553,6 MW. Очаква се в следобедните часове допълнително да се увеличи производството на ток от соларни централи.

Причините за това събитие се коренят в два аспекта. Единият е спреният за планов годишен ремонт блок на АЕЦ "Козлодуй". Периодът за поддръжка е специално подбрани заради ниския товар на мрежата през месец май. Очаква се ремонтът и презареждането на блока да продължи около 40 дни.

Вторият аспект на днешния рекорд се дължи на топлото и слънчево време в съчетание с ниската консумация. Подобни моменти през деня се наблюдаваха и през месец април, но сега се очакват нови рекорди в производството на ток от слънце.

Снимка: Георги Велев / 3eNews

Добрата новина за потребителите на свободния пазар е, че в следобедните часове все по-често в подобни дни ще виждат цени, близки до нулата.

В късния следобед обаче картинката ще се променя всеки ден. Производството от соларните паркове рязко пада и тогава на помощ се включват големите ВЕЦ, собственост на НЕК, както и въглищните централи. По този начин може да се задоволи търсенето на електроенергия в страната ни. Тази картинка ще остане константна докато не бъде възстановена работата на другия блок на АЕЦ "Козлодуй".

Износ на електроенергия

Добрите условия позволяват в момента страната ни да изнася електроенергия за Румъния, Сърбия и Македония. Минимален внос на ток се наблюдава от Гърция (51 MW) и Турция (94 MW). Експортът за Румъния е сравним с производството от един ядрен блок - 1020 MW, a износът за Сърбия е за 479 MW, става ясно от данните на ЕСО към 11:20 ч.

3e-news.net