23-годишният Стефан Георгиев е студент в Нидерландия. Преди три месеца избира да направи своя задължителен стаж в логистичната база на българска компания в гр. Елин Пелин. Там негов ментор става Петър Мадаров - професионалист в логистиката, който е завършил висшето си образование във Франция, но сега работи и преследва мечтите си в България. Днес е последният ден от стажа на Стефан. Завършва го с удовлетвореност и много нови знания за всички процеси, свързани със спедицията на хранителни и нехранителни стоки.

По-знаещ и по-можещ ли се чувстваш след стажа си във "Фантастико"?

Преди да започна своя стаж в логистичната база на "Фантастико", никога не се бях запознавал с логистичните процеси в такива детайли, в каквито го направих през изминалите няколко месеца. Колегите ми от всяка логистична дивизия, начело с ментора ми, Петър Мадаров, подходиха отговорно, като се постараха да ми предадат своите знания и опит, запълвайки успешно пропуските, които имах до този момент. Благодарение на обучаващия екип, който прие присърце задачата да ме подготви за бъдещата ми кариера, получих именно тези знания и опит, от които се нуждаех.

Преди стажа не смятах, че съм напълно готов за света на логистиката, но сега с ръка на сърце мога да заявя точно обратното.

Кое е най-важното, което откри в сферата на логистиката?

Най-силно впечатление по време на стажа ми направи факта, че благодарение на общите усилия на отделните звена в склада, както и отличната комуникация между тях, нямаше нито един случай, в който даден продукт да изчезне безследно от складовата наличност.

Смятам, че основната причина за успеха на "Фантастико" по отношение на логистиката е липсата на неразрешими казуси, които биха довели до неконтролируем хаос. През изминалите няколко месеца открих, че всяка грешка, допусната от наш колега, може да бъде поправена посредством прилагането на логическа мисъл.

Какво успяхте да постигнете заедно с екипа в логистичната база по отношение на проекта, върху който работихте?

Благодарение на съвместната си работа с екипа, който имаше за цел разширяване на складовата база на "Фантастико", в края на своя стаж мога да се похваля, че успешно финализирахме проекта. От логистична гледна точка всички задачи бяха изпълнени в срок, което дава възможност на строителните дейности да започнат по план.

Кой е най-ценният урок, който получи от твоя ментор Петър Мадаров?

По време на стажа за мене бе важно да взимам пример от моя ментор Петър Мадаров, тъй като ценя неговите опит и знания. Най-ценният урок, който научих от Петър, е да проявявам твърд и непоколебим характер в професионално отношение. Разбрах, че е важно да бъда решителен и да се отнасям отговорно към работния процес.

Вярвам, че с Петър до голяма степен споделяме общи възгледи по отношение на кариерното развитие на всеки от нас. Това ме мотивира да търся продължение на професионалните си отношения с моя ментор от "Фантастико".

Колко важен е екипът и с какви хора те срещна стажът във "Фантастико"?

По мое виждане, всяка една професия може да се превърне в мечта, ако попаднем на качествен екип. Също смятам, че дори най-приятната работа би била непоносима, ако не се сработим с екипа. Радвам се, че от ден първи във "Фантастико" се запознах с хора, които правеха всяка работна смяна истинско удоволствие и всяка сутрин се събуждах с желание за работа.

Изпълни ли целите, които ти бяха поставени от преподавателите в Нидерландия?

Базирайки се на целите, поставени ми от университетските преподаватели, по време на стажа си работих за развитието на 3 основни качества:

- Умението да извършвам детайлен анализ на вътрешната и външната среда на компанията, в която работя;

- Умението да анализирам вътрешната политика на компанията, в която работя, с цел вземането на стратегически решения;

- Умението да разработвам вътрешните политики на компанията.

Благодарение на участието ми в проекта за разширяването на складовата база, имах възможността да постигна успешно поставените учебни цели.

България или чужбина? Имаш ли вече отговор на този въпрос?

За мен въпросът България или чужбина вече не е на дневен ред, тъй като престоят ми във "Фантастико" ме обнадежди и вече знам, че мога да се реализирам успешно в родината си, което е моето най-съкровено желание.


Материалът е предоставен от Фантастико.