Преди две години Dir.bg даде старт на своята платформа за търсене и предлагане на студентски стажове "Идеалният кандидат".

В рубриката "Ловци на таланти" ще ви запознаваме със специалисти в подбора на таланти, които са отговорни за процеса на откриване им и внедряването им в компаниите, които представляват.

"Най-важното, което младите таланти трябва да знаят е, че усърдието и отдадеността винаги се отплащат", споделя пред Бисер Кунчев следващият гост в рубриката "Ловци на таланти" Никола Александров.

Кой е той?

Аз съм Никола Александров, старши мениджър "Подбор на персонал" в софтуерната компания Мусала Софт, част от Qinshift. Имам магистърска степен по "Човешки ресурси" от УНСС и от 10 години това е професията ми, 8 от които - в Мусала.

Разкажете ни повече за Вашата позиция в компанията? В какво се състои работата Ви?

Отговарям за международния ни екип в направление подбор. Координирам всички процеси в него и съм отговорен за взаимодействието с другите отдели в компанията - "Човешки ресурси", "Грижа за хората" и др.

Какви качества трябва да притежава един служител в отдела "Talent Аcquisition"?

Качествата, които всеки служител в отдела трябва да притежава са многокомпонентни, а водещо е умението за работа в екип. Отделът ни е голям и е разделен на по-малки екипи, а синергията между тях е ключова за успеха на целия отдел.

На следващо място са уменията за управление на времето и приоритизация - обикновено сроковете за изпълнение на отделните задачи са къси и изискват добра организация на времето и усилията по всяка една от тях. От тук идва и нуждата от гъвкавост - при работата с хора тя е абсолютно задължителна. Понякога се появява необходимост от промяна на процеса или съобразяване с различни фактори. Служителят трябва да е гъвкав, за да управлява всичко това и да успее да изпълни зададените си цели.

Вижте всички актуални обяви за стаж:
https://www.idealcandidate.bg/stajove

Какъв е профилът на идеалния кандидат за вашата компания, за да бъде приет за талант?

Идеалният ни кандидат притежава висока емоционална интелигентност и желание за развитие - личностно и професионално. Освен това е важно технологиите и иновациите да са негова страст. Работата в нашата сфера е динамична и изисква любопитство, креативност, интерес към новите тенденции в технологиите.

Кое според Вас е най-важно за изграждането на един талант - семейството, приятелската среда, образованието, хобитата и интересите му, желанието му за развитие, иновативността в мисленето му, очакванията му за настояще и бъдеще? Какво друго можем да добавим, може би това са меките умения?

Всички те са важни. Бих откроил иновативността в мисленето и желанието за развитие. Със сигурност меките умения са част от това уравнение, но не го изчерпват напълно. Зад всичко изброено обаче стоят и много дисциплина, търпение и постоянство.

Колко важно е за Вас първото впечатление през време на интервю?

Първото впечатление е важно, но в никакъв случай - решаващо. Често кандидатите са притеснени и първото впечатление може да не е удачен индикатор за знанията и уменията на човека. Последващите срещи с него и резултатите от различни тестове са добър ориентир за интервюиращите и поради тези причини взимаме предвид общото представяне, а не първото такова.

Колко време е необходимо, за да разберете дали Вашият избор е бил правилен? Смятате ли, че понякога допускате и грешки?

При всеки един кандидат периодът е различен. Това се дължи на индивидуалността на хората, които срещаме и наемаме. За нас е важно да даваме равен шанс на всеки започнал в компанията като достъп до ресурси на информация, обучения и срещи за обмен на знания с колеги. След това нещата зависят от редица индивидуални фактори.

Възнаграждението или възможностите за развитие преобладават в очакванията на младите ни таланти?

И двата аспекта са движещи за всеки кандидат не само за младите таланти. Очакванията към възможностите за развитие - професионални и лични - са определящи. За да отговорим на тези очаквания в колаборация с отделите "Грижа за хората", "Маркетинг" и "Събития" насочваме усилията си върху вътрешни инициативи в различни направления. Служителите ни имат достъп до технически и процесни обучения, свързани с развитие на меки умения, лидерски и мениджмънт програми, както и широка база с обучителни ресурси, сертификационни и езикови курсове, възможност за преквалификация и др. Всичко това дава резултат в добрата работна среда и екипния дух в компанията. Вярвам, че по този начин успяваме да отговорим на очакванията на новодошлите си колеги и това са част от причините да успяваме да ги задържим при нас.

Какви са общите Ви впечатления от нивото на подготовка, което дават университетите в България и тези в чужбина?

Колаборацията между университетите и бизнеса, срещата на доброто теоретично знание практическото му приложение помага за все по-добрата подготовка на кандидатите. В компанията си партнираме с водещите университети в страната. Присъстваме активно в академичните среди и даваме пример на студентите така, че те да създадат релевантни очаквания към професията, която избират, но и да бъдат съзнателни за онова, което се изисква като знания и умения.

Цялостната ни стратегия за корпоративна социална отговорност се гради върху темата за образованието. Често по време на интервю кандидатите ни споделят, че разпознават компанията и дейността ѝ още от университетските си години.

Какви съвети бихте дали на младите хора, които тепърва избират къде и как да направят своите първи стъпки в кариерата?

Бих ги посъветвал да бъдат достатъчно упорити, но и търпеливи - стъпките на кариерното развитие го изискват. Мотивацията и намирането на призвание са добро допълнение тук. Най-важното, което трябва да знаят е, че усърдието и отдадеността винаги се отплащат.