През следващите дни и седмици ще ви представим висшите учебни заведения, които подкрепиха "Идеалният кандидат", новият проект на Дир.бг, който дава различни възможности за първи стъпки в кариерата и откриването на мечтания стаж.

Днес представяме проф. Пламен Дойнов, Ректор на Нов Български Университет.

Вижте кой е той?

Проф. Пламен Дойнов, д.н. е ректор на Нов български университет от 01.07.2020 г. Преподава история и теория на литературата, академично и творческо писане в НБУ.

Проф. Дойнов е сред основателите на департамент "Нова българистика" и два мандата негов ръководител (2012-2020). Автор на идейния проект и директор на научната програма "Литературата на Народна република България (1946-1990)". Той е поет, драматург и литературен историк. За поезията си е отличаван два пъти с наградите "Николай Кънчев" (2012 и 2016) и "Иван Николов" (2004 и 2012), за драматургията си - с "Иван Радоев" (2001) и "Аскеер" (2006), за своите изследвания - с "Христо Г. Данов" в категория "Хуманитаристика" (2012), "Иван Мешеков и Иван Радославов" (2015) и "Иван Динков" (2016). Негови книги са издадени във Франция, Унгария и Полша, а текстовете му са превеждани на всички европейски езици. През 2013 г. президентът на Република Унгария му присъжда Златен кръст за заслуги в областта на културата, а през 2018 г. е номиниран за международната награда "Европейски поет на свободата" в Полша. Той е дългогодишен редактор в седмичника "Литературен вестник" (от 1993 г.).

Проф. Дойнов е автор на 12 литературноисторически монографии и книги с литературна критика, сред които "Българската поезия в края на ХХ век" (в две части, 2007), "Българският соцреализъм: 1956, 1968, 1989" (2011), "Алтернативният канон: Поетите" (2012), "Българската литература и началото на ХХІ век" (2013), "Литература, размразяване, разлом: 1962" (2015), "Литература на случаите. От "Тютюн" до "Хайка за вълци" (2017) и др. Съставител е на над 50 научни и документални сборници в осем издателски поредици в областта на историята на литературата от епохата на Народна република България.

- Кои са най-позитивните новини, с които се свързва Университета Ви през последните няколко години?

- Нов български университет е базиран на разнообразието - разнообразни сме в програмите, в мисленето ни, в научните ни търсения. В тази връзка сме и разнообразни в успехите и позитивните новини. Най-важният успех за университета през последните две години е преминаването към обучение в он-лайн среда. Този преход не беше труден за нас. Използвахме вече разработената и функционираща от години платформа за дистанционно обучение. Чрез нея се осъществи дигитализацията на образователния процес на студентите. Следва да се отбележи и успешното внедряване на системата за тюторство. Тя цели да развива контактите и партньорството между студентите и преподавателите. Системата подпомага академичния живот на студентите във всички аспекти на тяхното следване. Уникална е възможността, която се предоставя на студентите в НБУ да са обучават безплатно в Майнър-програма. След нейното успешно завършване тя се отразява като "втора специалност" в дипломата на студентите.

Освен в областта на образованието имаме приноси и в областта на културата. Издателството на Нов български университет беше отличено с награда "ЗЛАТЕН ЛЪВ" за 2020 г. за издаването на антологията "Сборник за народни умотворения", със съставител Борис Христов. Организиран беше грандиозен галаконцерт на участниците в 20 Юбилеен майсторски клас на Райна Кабаиванска. Хорът "Нови български гласове" при Нов български университет получи престижната наградата "Грами" в категория "Най-добър фламенко албум" за албума си "Al este del cante". Беше връчена награда "Икар 2020" на доц. Снежина Петрова за проекта ѝ "Медея ". И още много други успехи ...

- Как се отрази пандемията на всички свързани с Университета Ви процеси - структурни, организационни, учебни, отчетни?

- В пандемично време е рядкост да се открива 3-ти корпус на университет. Нов български университет откри радио-телевизионния център като активно функциониращо учебно и творческо пространство. Той ще предостави възможността на студентите в учебно-практическата дейност на студентите от програмите по кино и телевизия, анимационно кино, журналистика, тон режисура, телекомуникации, реклама, музика, театър и др. От домашните си стаи нашите преподаватели продължиха да предават знанието към студентите ни чрез организираната кампания "Домашен университет".

- Успявате ли да поддържате високо ниво на кадрите в Университета? Какви са впечатленията Ви от новото ядро такива?

- Нов български университет направи бърз преход в създалата се ситуация като стартира Преподавателски форум "Как (да)преподаваме?!", който в последствие премина в онлайн Преподавателско кафене. Обученията бяха свързани с дигитализацията в преподаването на преподавателския състав в НБУ. Бяха използвани различни образователни подходи, които надградиха уменията на преподавателите. Преподавателското кафене предостави възможност за споделяне на добри и работещи практики в он-лайн преподаването.

- Какви са наблюденията Ви за нивото на студентите в управляваният от Вас Университет? Откривате ли съществени разлики в последните години?

- Може да се каже, че студентите от новото поколение се чувстват комфортно да събират голямо количество информация от интернет. Не трябва да забравяме, че количеството информация не е свързано със знанията. В това се състои и предизвикателството пред преподавателската общност. Стандартното образование за студентите би било скучно и недостатъчно. Мотивацията е от изключително значение при образованието на младите хора, защото само тя води до дългосрочни и трайни резултати от обучението.

- Какво е отношението Ви към стажантските програми и виждате ли еволюция в тяхното развитие?

- Стажантските програми са трамплин в кариерата за всеки студент. Те са изключително важни за студентите, които се подготвят за реалния трудов живот и в този смисъл би трябвало да бъдат разглеждани като неразделна част от академичното обучение. Необходимият опит най-добре може да бъде придобит чрез практика при работодател, осъществяващ дейност в областта, в която стажантът желае да работи и да се развива по-късно. Нов български университет се стреми да подсигурява възможност на студентите си да участват в стажове и на територията на университета. Създадени са редица учебно-практически и изследователски звена към факултетите и департаментите.

- Какъв съвет бихте дали на Вашите студенти, за да намерят по-бързо и лесно работно приложение и да се развият кариерно?

- Отговорът е "възможно най-скоро". Ако студентът е в състояние да участва в стажантска програма още в началото на следването си, то това би било чудесно. Най-добре е стажът да бъде приоритет през втората и третата година. След консултации с нашия Център по кариерно развитие и обучителни ресурси относно стажантските програми може да се разработят стратегии за търсене на стаж. Ранното стажуване помага за откриването на професия, която отговаря на интересите на студентите.

- Какъв според вас е профилът на идеалния кандидат, който най-лесно би се преборил с конкуренцията? Какви умения трябва да притежава?

Бъдещето на успешната кариера принадлежи на младите хора, които притежават теоретични знания и развиват меките си умения. Адаптивност, любознателност, лична мотивация и позитивно и всеотдайно отношение към трудовия процес......

- Какъв съвет бихте дали на учениците, които завършват средното си образование и се чудят по кой път и към кой Университет да поемат?

- Постъпването в университет е важна част от пътя на успешната реализация. Това е мястото, на което учениците израстват, придобиват нов мироглед, а понякога осъществяват и мечти, благодарение на университета. Необходимо е учениците, които завършат гимназия, да обмислят коя е правилната специалност за тях. Нека си задават непрекъснато въпросите: "Има ли реализация в сферата ми на обучение?", "Ще ми харесва ли такъв тип работа?".

- С какво са конкурентни българските Университети на международните такива и какви послания отправяте към бъдещите си студенти, за да изберат конкретно Вашето висше учебно заведение?

- Нов български университет е различният, интересният, създаващият, предприемаческият, изследващият, виртуалният, толерантният, диалогичният, пътуващият, новият, безграничният, откритият, стратегическият, свободният университет - flexible, което на български не може да се преведе само с една дума. Той е всичко това, единствено и само заради студентите си.