Въвеждането на работа от разстояние е определено от здравните експерти като една от най-ефективните противоепидемични мерки срещу разпространението на коронавируса. Поради факта, че този начин на полагане на труд ограничава в най-пълна степен контактите между работещите, мярката се препоръчва във всички заповеди, засягащи въвеждане на противоепидемични мерки, включително и в Заповед РД-01-487 от 31.08.2020 г. на здравния министър Костадин Ангелов. Много работодатели изразяват готовност да продължат да възлагат на персонала си или на част от него работа от разстояние и след пандемията от КОВИД-19 поради спестени разходи от наеми и издръжка.

Така започва анализът на Главна инспекция по труда (ГИТ), в който се разглеждат някои от главните предимства и недостатъци от дистанционната работа - от работата вкъщи.

Специалистите по безопасност и здраве при работа обаче обръщат внимание на рисковете за работещите - както за физическото, така и за психическото им здраве. Според експертите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), когато работи от разстояние, работникът от една страна е поставен в социална изолация, което влияе негативно върху психическото му здраве. От друга - той по-трудно може да се откъсне от домашните ангажименти, за да изпълнява своите служебни.

Какви съвети дават експертите

Работодателите следва да имат предвид, че според законодателството те са задължени да оценят риска на работното място на всеки свой служител или работник дори когато то е в дома на наетото лице, както и да предприемат мерки за минимизиране на установените рискове. Контролните органи на Инспекцията по труда от своя страна имат право да извършват проверки в домовете на работещите, когато в тях е обособено работно място.

Експертите на EU-OSHA съветват, за да се избегнат затрудненията при осъществяването на работата от вкъщи, да се използват всички средства на комуникация (имейли, чатове, споделяне на документи, видеоконференции и др.). Тези варианти са възможност работодателят да информира за всяко развитие на дейността, екипа и организацията. Онлайн могат да бъдат организирани и събития извън служебните задължения на работещите с цел ограничаване на вредните за психиката последици от социалната изолация.

Добър вариант за комуникация е посочването на часове в деня за среща чрез различни онлайн платформи за обмен на информация между служителите и работодателя.

Важно е работниците и служителите да имат обособено работно място, както и да планират работния си ден, за да не се налага да използват от личното време за изпълнение на задачи. Агенцията дава насоки и за полезни упражнения, които да минимизират рисковете от мускулно-скелетните нарушения, свързани със статичната поза.

Какви са ползите и недостатъците от работа вкъщи

Този вид работа дава възможност на работника и служителя да подобри баланса между професионалните ангажименти и личния живот, работникът така избягва стреса и умората от пътуването между работното място и своя дом, както и дългото стоене в задръствания в пиковите часове. По отношение на своите професионални ангажименти, той става по-гъвкав и е по-активен в организацията на своето работното време.

Сред недостатъците се изтъква изолацията, дълго работно време, работа извън редовното работно време, риск от мускулно-скелетни нарушения заради работата на място.

Предимствата и недостатъците на работата от разстояние, върху които EU-OSHA акцентира, са обобщени в таблицата.

таблица: Главна инспекция по труда