Като Доставчик на удостоверителни услуги БОРИКА АД реализира специален проект за внедряване на електронно трудово досие в своята практика. Използването му изцяло дигитализира трудовоправните документи - тяхното създаване, администриране и архивиране. Разработената система за електронно трудово досие напълно покрива нормативните изисквания и създава правно спокойствие и за двете страни - работодател и служител чрез интегриране на удостоверителните услуги на БОРИКА в системата HeRMes на фирма Технологика. Проектът е подходящ за внедряване от всякакъв тип компании в страната, без значение на тяхната големина и локация. Интеграция на удостоверителните услуги на БОРИКА може да се направи с всяка друга система за администриране на трудово правни взаимоотношения.

Независимо дали сте ангажиран с "Човешки ресурси" или работите на друга позиция във Вашата компания, изберете една от най-полезните възможности на електронното трудово досие в днешната ни анкета:

Повече информация за ползите от внедряването на електронното трудово досие във вашата компания, вижте в специалното видео с Емилия Иванова, ръководител отдел "Човешки ресурси" в БОРИКА АД.