COVID-19 продължава да оказва значително въздействие върху бизнеса в региона на Югоизточна Европа. Това показват резултатите от изследване на ManpowerGroup на тема "Влиянието на COVID-19 върху бизнеса в Югоизточна Европа".

В него са анкетирани 1138 мениджъри, които споделят своята визия и очаквания за бъдещето на бизнеса в настоящата предизвикателна среда, както и основните си опасения по отношение на приспособяването на компаниите към новата нормалност.

Над 30% от анкетираните смятат, че след епидемията няма да е възможно бизнесът да се върне към нормалното си състояние в рамките на 6-12 месеца и повечето компании ще отложат или прекратят новите назначения през следващите месеци.

Докато краткосрочната тенденция е да намалят разходите и да преразгледат и адаптират своите бизнес модели, за да преодолеят най-критичния период, в дългосрочен план инвестициите в стратегическо лидерство ще бъдат от ключово значение за развитието и успеха на компаниите след епидемията.

Изследването също показва по-голям фокус върху привличането и задържането на таланти и прилагането на стратегии за развитие на уменията и повишаване на квалификациите на служителите.

За да се справят с епидемията от COVID-19, повечето компании планират да предприемат действия, с които да защитят числеността на персонала (55,3%) и да контролират разходите (32,5%), тъй като очакват загуби на приходи и намалена финансова ликвидност.

По отношение на непосредственото въздействие на COVID-19 компаниите са фокусирани върху ограничаване числеността на своите служители, като отложат или отменят новите назначения (50%).

Основните мерки, които компаниите ще предприемат, за да се справят след епидемията, включват предвиждане на нуждите на клиентите, повишаване уменията на служителите и задържане на талантите, намаление на заетостта, акцент върху автоматизирането на различни процеси, ускоряване на бизнес дигитализацията и контрол върху разходите.

Според 65,9% от анкетираните лидерството трябва да е най-вече стратегическо, за да може компаниите да се развиват и успеят след епидемията.

Най-голямото притеснение на компаниите по време на COVID-19 е грижата за хората, следвана от комуникацията, сигурността на работното място, компетентността на лидерите и фирмените политики и процедури.

Други посочени опасения ключват икономическата рецесия, загубата на приходи, промени в поведението на потребителите, по-ниска финансова ликвидност, намалена покупателна сила и поемане на рискове от страна на клиентите, по-малко физически търговски събития поради преминаването към дигитални платформи, правителствени ограничения за наемане на служители, износ и данъчно облагане и намалени поръчки заради логистични затруднения.

33% от анкетираните смятат, че ще се върнат към нормално бизнес състояние в рамките на 6-12 месеца, след като приключи епидемията; 41% очакват да го постигнат след 1-6 месеца, 11% - за по-малко от месец и 15% - след повече от година.

За да останат конкурентоспособни, компаниите ще намалят разходите и ще преразгледат и адаптират своите бизнес модели предимно чрез краткосрочни мерки, за да се справят с най-тежкия период.

За организациите с по-малко от 10 служители и с глобално присъствие намаляването на разходите е най-важно, а действията, свързани с преразглеждането и адаптирането на бизнес моделите, са приоритет за компаниите с 10-49 служители, за големите компании с 250+ служители и тези с регионално присъствие.

Данните на изследването са събрани чрез дигитални инструменти между 13 май и 30 юни 2020 г. в България, Хърватска, Чехия, Унгария, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и Турция.