"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД откри днес първия курс за професионално обучение, чрез който директно се придобива квалификация за локомотивни машинисти, съобщиха от компанията. До момента курсове са се организирали единствено за помощник локомотивни машинисти, уточняват от дружеството.

Обучението ще се осъществява в Център за професионално обучение (ЦПО), който е получил лиценз за извършване на професионално обучение от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). До момента тази дейност се е извършвала единствено от ЦПО на "Холдинг БДЖ" ЕАД.

Полученият лиценз от ЦПО на дружеството в сферата на професионално обучение е още една заявка от страна на компанията, в който професионалното обучение и развитие е със стратегически поглед, ориентиран към хората като дългосрочна инвестиция, а не като ресурс, посочват от компанията.

"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД е и в постоянно сътрудничество с Професионалните гимназии по железопътен транспорт "Никола Йонков Вапцаров" в Горна Оряховица, по механизация на селското стопанство в Мездра и Висшите учебни заведения в процеса по обучаване на бъдещи кадри чрез съвместния проект "Заедно напред" и въведената дуална форма на обучение.