През последната година и половина наблюдаваме много силна динамика в дигитализацията на банковите услуги. Хората искат все повече функционалности и удобства и нашата задача беше да им го дадем - като поставим именно потребителя в центъра. Това сподели Елена Кънева, мениджър Продуктов маркетинг в tbi bank, в студиото на "Какво могат парите".

Все още е голям процентът от хората у нас, които срещат бариера в това да модернизират банкирането си - било то заради несигурност в техническите им умения и притеснения дали ще се справят, или заради страхове относно сигурността. "Предизвикателство пред нас е да успеем да обясним и представим банковите продукти и услуги по разбираем и лесен за хората начин" - казва г-жа Кънева и допълва, че усъвършенстването на онлайн банкирането превръща въпросите за киберсигурността в несъществуващ мит. Но хората също трябва да са отговорни към своята онлайн сигурност и да се образоват по отношение на защитата на информацията, предупреждава експертът.

Потребителите започнаха да забелязват банковите такси едва през последните месеци, когато повечето банки увеличиха тези разходи. Това започна да дразни и да ги кара да търсят и сравняват алтернативите, да са по-чувствителни към услугата. Ето защо tbi bank предложи на българските потребители уникална за пазара услуга по ежедневно банкиране с нулеви такси - отбелязва Елена Кънева. В допълнение, банката излезе на пазара с предложение за 3% лихва по депозити, с което ярко се открои на фона на ниските лихви в лева и евро.

С навлизането на изкуствения интелект в банковия сектор можем да очакваме още по-силна персонализация на услугите, включително с добавена стойност по отношение на управлението на личния ни бюджет и използването на най-подходящите продукти за конкретната финансова ситуация.

  • Какви са функционалностите и безплатните услуги с карта neon
  • Как лесно да изградим финансови навици за спестяване
  • Какво дава услугата шопинг лимит и как помага за управлението на разходите
  • Как изкуственият интелект ще развие банковите услуги и какви нови възможности ще предложи екипът на tbi

Вижте целия разговор в интервюто на Иван Боянов.