Днес, 9 ноември 2020, имотният регистър на Агенцията по вписванията работи с намален състав. Това се дължи на голям брой заболели или карантинирани служители. Към момента на работа присъстват по-малко от половината служители в София. Те са разпределени по всичките 5 направления, обслужващи Имотния регистър - приемане на документи на гише, обработка на архив, обработка на сделки, поща и информационен център.

Това се казва в съобщение на Агенцията по вписвания, в което се отбелязва още, че пълна информация за точните причини на отсъствие на служителите от Имотен регистър ще е налична до няколко дни, тъй като не всички са входирали болничните си към днешна дата. Агенцията припомня, че законовия срок за представяне на болничен лист пред работодател е 3 дни след издаването му.

В създалата се ситуация, Агенция по вписванията се опитва да направи реорганизация, така че работата на Имотен регистър, където повечето услуги изискват работа на гише, да не спира. Въпреки усилията при силно намаления състав на служителите и нарастващият брой на сделки, днес се наложи изчакване на клиентите, което доведе до напрежение, изтъкват от Агенцията.

Статистиката показва, че при средно 300 сделки, вписвани на ден, за последния работен ден миналата седмица - 6 ноември 2020 г., има реализирани 415. Въпреки това процесът по вписвания, отбелязвания и заличавания към днешна дата се случва ускорено, с 2 дни преди законово регламентирания 3-дневен срок, подчертават от Агенцията по вписваният.

В съобщението се предупреждава, че ситуацията в службите по вписванията в страната е аналогична. Почти всеки ден се налага карантиниране на служители на Службите по вписванията в малките населени места. Провежда се "динамична реорганизация и се командироват служители от близките по район служби от по-големите градове". Намерението на Агенцията е да не спира работата на Службите по вписванията.

Агенция по вписванията предупреждава, че в идните дни, на база отчетената тенденция, е възможно да има забавяне при обслужването в офисите на службите по вписванията.