Равнището на заетост на гражданите на Европейския съюз на възраст от 20 до 64 години е било 75,3 на сто през третото тримесечие на 2023 г. Това е спад с 0,1 процентни пункта спрямо предходното, второ тримесечие, съобщи на официалната си страница европейската статистическа агенция Евростат.

Отслабването на заетостта на пазара на труда, обхващащо хората с незадоволени потребности за заетост, голяма част от които безработни лица, възлиза на 11,3 на сто от разширената работна сила на възраст от 20 до 64 години през третото тримесечие на 2023 година.

Между второто и третото тримесечие на 2023 г. нивото на заетост в страните от ЕС е варирало значително. Малта (+1,1 процентни пункта) и Белгия (+0,5 процентни пункта) са регистрирали най-висок растеж на заетостта сред 11-те членки, в които е налице повишение, информира БТА.

Нивото на заетост през третото тримесечие спрямо предходното, второ тримесечие, е останало стабилно в Люксембург и Нидерландия, а е спаднало в 14 членки на ЕС.

Най-голямото понижение е отчетено в Хърватия -1,3 пункта, и веднага след нея се нарежда България с -1,1 пункта.

Снимка: Евростат/БТА