Постоянната заетост е най-масово търсеният статус за придобиване на пазара на труда. Причината е, че повечето кандидати са в търсене на работни условия с перспектива и сигурна среда за развитие. От друга страна, работодателите обикновено се нуждаят от професионални кадри за усъвършенстване на структурата и организацията на компанията.

Временната заетост е заемане на професионална длъжност за определен период от време. В настоящ план това явление е известно още като лизинг на персонал - бизнес услуга за наемане на служители за краткосрочна заетост.

Независимо дали кандидатът или работодателят са насочени към постоянна или временна заетост, агенциите за подбор на персонал доставят професионална помощ за оптимизиране на процеса по търсене и намиране.

Какво ви предлагат агенциите за наемане на служителите и защо да се консултирате с тях?

Персонализирано обслужване

Агенциите за подбор на персонал предоставят персонализирано обслужване, съобразено със спецификите и нуждите на бизнеса. Специалистите по намиране служители имат задачата да опознаят организацията, нейния екип и особеностите на търсените позиции. След това те провеждат професионално инструктиране и изготвяне на план за действие спрямо поставения срок.

Следващата стъпка от персонализираното обслужване е картографирането на таланти с цел изследване на подходящи кандидати от мрежа с контакти. Агенциите провеждат изследване и ангажирано търсене, за да намерят правилните кандидати за търсените позиции.

Експертни познания за сектора

Партньорството с доказана агенция за подбор на персонал е ключова стратегия за увеличаване ефективността на компанията и подобряване на нейната структура. Специалистите по търсене на кадри притежават висока експертност и познания в сферата на пазара на труда.

Те проследяват последните тенденции и стратегии в областта на човешките ресурси, за да ги приложат в работеща стратегия за по-ефективно намиране на потенциални кадри. Агенциите предлагат индивидуален подход към всеки пазар, за да се открие подходящия персонал за временна или постоянна заетост в рамките на поставения времеви диапазон.

Лизинг на персонал

Агенциите за подбор на служители предлагат услугата за лизинг на персонал. Тя представлява наемане на служители за краткосрочна заетост, като причините могат да бъдат фирмена политика, проект с временна продължителност или сезонен бизнес. Специалистите по наемане на служители притежават богата мрежа от контакти, която да улесни намирането на кандидати за заемане на позиция с краткосрочна заетост.

Фирмите за подбор на персонал улесняват работодателите, които имат минимален срок за откриване на служители за временна ангажираност или кандидати за заместване на дадена позиция. Лизингът на персонал носи предимства и за кандидатите, които са в настоящо търсене на работна длъжност без изискване за предишен опит, или могат да заемат позиция по заместване.

Гаранционни условия

Изграждането на партньорство с агенциите за подбор на персонал е сигурен процес, който предоставя необходимите прозрачни условия за сигурност. Фирмите за човешки ресурси предлагат гаранция за успех на подбора на подходящите кадри за временна или краткосрочна заетост. В случай, че подбраните кандидати не допринесат за ефективността на компанията, агенциите минимизират рисковете и се заемат с набирането на персонал.

Друго гаранционно условие на агенциите за лизинг на персонал е клаузата за непривличане. Според нея, те не могат да присвояват никой от служителите на съответната организация за минимален период от година от всяко назначение към нейния екип. Агенциите предоставят високи нива на сигурност и за кандидатите в търсене на работа. Те предлагат достъп до постоянно ръководство за съдействие и политика против злоупотреби при наемане.

Обучение на вътрешни кадри

Често срещани случаи на пазара на труда са неактивните кандидати и затрудненото намиране на подходящи кадри за заемане на ръководни позиции. Една от функциите на агенциите по подбор на персонал е да осигурява вътрешно обучение на служителите в компанията. Тази услуга допринася за оптимизирането на процеса по откриване на подходящи кандидати за запълване на позиции в организацията.

Финални думи

Специалистите от Top Skills - агенция за търсене на работа с цел временна и постоянна заетост провеждат необходимото обучение на потенциалните кандидати. В резултат, кадрите в компанията могат да изпълняват задачи по заместване или да преминат подготовка за повишаване в ръководна позиция.

С помощта на тази услуга, ще може да се съсредоточи върху основните си бизнес дейности и да спестите време и разходи като същевременно поддържате отлично ниво на продуктивност и изпълнение.

Освен с цялостния процес на подбор на квалифицирани кадри, всички административни и счетоводни задължения, като например заплати, осигуровки, болничен и отпуск на ново наетия ви екип ще бъдат поети от агенцията за подбор на персонал.