Групата на седемте най-развити индустриални държави - Г-7, ще създаде "клуб за климата", който ще координира борбата с климатичните промени в глобален мащаб. Това се казва във финалната декларация от срещата на Г-7 в Германия, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията представя основните акценти от споразумението на лидерите на САЩ, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и Канада.

"Клуб за климата"

Страните от Г-7 ще създадат "клуб за климата", за да подкрепят ефективното прилагане на Парижкото споразумение относно изменението на климата, се казва във финалната декларация от срещата в Германия.

Г-7 ще акцентира върху ролята на индустриалния сектор при климатичните промени и се ангажира с оценка на практиките, при които фирми изнасят силно замърсяващи производствени мощности в страни с по-либерално екологично законодателство.

""Клубът за климата" е междуправителствена организация, която е отворена за всички страни, които са решени да бъде постигнато напълно прилагането на Парижкото споразумение за борба с изменението на климата и произтичащите от него договорености, по-специално на Климатичното споразумение от Глазгоу", обявяват лидерите от Г-7.

Групата на седемте най-развити индустриални държави се ангажира да положи още повече усилия за създаването на фонд от 100 милиарда долара за борба с климатичните промени.

Санкциите срещу Русия

"Ще проучим въвеждането на нови мерки, с които да попречим на Русия да се обогатява от своята военна агресия", се казва във финалното комюнике от срещата на Г-7.

Групата на седемте най-развити индустриални държави ще работи за намаляване на зависимостта от доставките на руски ядрени материали за граждански цели и на съответното оборудване. На страните, които зависят от тях, ще бъде оказана помощ да намерят алтернативни доставчици.

Страните от Г-7 ще се опитат да спрат по-голяма част от износа на руски петрол и на петролни продукти по море в глобален мащаб.

Енергийните цени

"В координация с Международната агенция за енергията (МАЕ) ще проучим допълнителни възможности за намаляване на нарастващите енергийни цени, за да предотвратим натиска, който те оказват върху нашите икономики и общества, не само в страните от Г-7, но и в глобален мащаб", декларират Седемте.

Те подчертават необходимостта от увеличаване на доставките от втечнен природен газ на фона на усилията за намаляване на енергийната зависимост от Русия. Страните от Г-7 са категорични, че трябва да бъдат увеличени инвестициите в производството и транспортирането на втечнен природен газ.

"Ние сме решени да постигнем пълна или почти пълна декарбонизация на енергийния сектор до 2035 г.", се казва във финалната декларация от срещата в Германия.

Храна за нуждаещите се

Страните от Г-7 се ангажират да отпуснат още 4,5 милиарда долара в подкрепа на най-засегнатите от глада и недохранването страни. Така общата сума на средствата, които ще бъдат отделени за борбата с глада в глобален мащаб, ще достигне над 14 милиарда долара.

Седемте най-развити индустриални държави се ангажират да увеличат хранителните помощи за страните, чието население е заплашено от глад и недохранване. Г-7 призовава да не бъде ограничаван износът на храни и хранителни продукти в глобален мащаб.