Правителството и социалните партньори обсъдиха промяна в Постановление № 55 на Министерския съвет от 30 март, което урежда приложението на мярката 60:40. Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) като цяло одобри схемата, макар партньорите да я смятат за неефективна и неработеща. В същото време Тристранният съвет се разбра на следващото си заседание - на 16 април, да разгледа сборен пакет мерки (който да обединява предложения от всички) за подкрепа на икономиката.    

Постановление 55 определя условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Как ще се прилага мярката 60:40

Съгласно предложените промени в проекта на постановление, размерът на изплащаните компенсации ще бъде 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя за същия месец на всеки работник или служител, за който се изплащат компенсации, съобщи след заседанието правителствената информационна служба.

Преди заседанието от Българската стопанска камара (БСК) заявиха по отношение задължението за запазване на заетостта от страна на работодатели, възползвали се от мярката "60/40", че "това задължение следва да се отнася единствено до работници и служители, за които е получена компенсация".

"Няма никакви основания изкуствено да се ограничава възможността на работодателя за реорганизация на дейността си и възобновяване на нормален капацитет на работа чрез налагане на ограничения за прекратяване на трудовите правоотношения с работници, независимо от основанието, за които не е поискал и не е получил компенсации", се казва в позицията на БСК.

НСТС е стигнал до съгласие, че в случаите на преустановяване на работа, работодателите, получили компенсации, следва да изплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата и дължимите осигурителни вноски за съответния месец, съобщи пресслужбата на МС. При установено непълно работно време работодателят изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение, определено като за работа при пълно работно време, и дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

Промените ще се прилагат и за работодатели, подали заявления за изплащане на компенсации до влизането в сила на постановлението.

В крайна сметка мярката "60/40" беше подкрепена от всички социални партньори с изключение на АИКБ, която я определя като вредна от гледна точка на това, че е напълно несправедлива (по думите, казани пред БТА от зам.-председателя на АИКБ Кънчо Стойчев). Всички членове на Тристранния съвет също така обаче отбелязаха, че Постановление 55 следва пороците на Закона за извънредното положение и, в този смисъл, всички бяха единодушни, че мярката е неефективна и неработеща за преобладаващата част от засегнатите от кризата фирми.

Ще задейства ли втори пакет мерки в подкрепа на бизнеса

Във връзка с това социалните партньори единодушно настояха - според съобщение на БСК - възможно най-бързо да се пристъпи към изработването и въвеждането в действие на серия от икономически мерки, които реално и ефективно да подкрепят икономиката.

Всяка от членуващите в НСТС организации внесе свои писмени предложения за такива мерки, които в голямата си част се припокриват, поради което бе взето решение до 16 април да се изработи съвместен (сборен) пакет от мерки, който да бъде представен в НСТС за обсъждане, с участието на министрите на икономиката, финансите и енергетиката, като ресорно отговарящи за прилагането на по-голямата част от мерките.

Включването им в дневния ред на Тристранния съвет ще трябва да направи вицепремиерът Марияна Николова.

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева и зам.-министърът на икономиката Лилия Иванова информираха членовете на НСТС за подготвяните финансови схеми за подкрепа на фирмите, приоритетно на микро- и малки предприятия, които най-лесно изпадат от пазара в условия на криза. Но вече се обмислят и конкретни мерки за по-големи предприятия, които показват възможности за растеж и конкурентоспособност.

Как ще се променя заплащането

НСТС обсъди проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, с който се предлага обвързване на допълнителното възнаграждение за положен нощен труд с минималната работна заплата /МРЗ/ - 0,15 % от МРЗ за всеки отработен час или за част от него, но не по-малко от 1 лв. С предложения механизъм се запазва приетото процентно съотношение между МРЗ и минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение от една страна, а от друга се гарантира актуализирането му в съответствие с растежа на МРЗ.

Предвижда се постановлението да влезе в сила от 1 януари 2021 г.

Работодателите не подкрепят обвързването на допълнителното възнаграждение за нощен труд с МРЗ - което е предложение на синдикатите, но подкрепят заложеното увеличение на сумата от 1 лв. за всеки час положен нощен труд.

На проведеното заседание, Националния съвет за тристранно сътрудничество избра Пламен Димитров, президент на КНСБ, и Кирил Домусчиев, председател на КРИБ, за ротационни заместник-председатели на НСТС, съответно от организациите на работниците и служителите и на работодателите, за срок от една година, считано от днес, 13 април 2020 г.