Социалните партньори и Икономическият и социален съвет на България многократно са заявявали по недвусмислен начин своята подкрепа за ускорена подготовка и бързо присъединяване към ERM II и, впоследствие, - към Еврозоната.

Това се казва в декларация на национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите в България. Позицията им е по повод на изразената готовност от премиера Бойко Борисов за иницииране на процедурата за кандидатстване на България в механизма на обменните курсове (ERM II) до края на април 2020 г. Декларацията е разпространена от пресцентъра на Българската стопанска камара.

В декларацията се напомня, че в становище от декември 2017 г. ИСС отбелязва очакваните многобройни ползи от присъединяване към Еврозоната и подчертава, че "ускоряването на подготовката и осигуряването на външнополитическа подкрепа за присъединяване на България към Eврозоната придобива значението на непосредствена национална цел и задача на външната и икономическата политика с най-висок приоритет, на един от основните фактори за радикална промяна на инвестиционната среда. Едва ли може да се посочи друга предстояща икономическа реформа, която да се сравни с дълбочината, важността и значимостта на очакваните последици от присъединяването към Еврозоната."

Високата степен на финансово доверие и устойчивост на страната ни бяха потвърдени многократно в рамките на процедурите по т. нар. Европейски семестър и в официални позиции на Европейската комисия, което в настоящия извънреден момент е още по-силен аргумент за възможно най-бързото ни присъединяване към ERM II и, впоследствие, - към Еврозоната, се изтъква в декларацията.

Във връзка с това в декларацията се изразява пълната подкрепа за всички необходими стъпки в изпълнение на договорените предварителни ангажименти и иницииране на процедурите за присъединяване на България към механизма на обменните курсове (ERM II) до края на април 2020 г.

С това действие ще бъде ускорена пълната интеграция на България към ЕС, ще бъде улеснен изходът от рецесията, предизвикана от глобалното разпространение на COVID 19, и отключено действието на многобройни позитивни фактори за икономическото и социалното развитие в дългосрочен план, се посочва в декларацията.