Разходите за пенсии са с 1 385,3 млн. лв. или с 9,7% повече спрямо дванадесетте месеца на 2021 г. , отчите Националния осигурителен институт (НОИ), откъдето предоставят месечна информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

В частта Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) се посочва, че към 31 декември 2022 г. общият размер на отчетените приходи е 9 991,3 млн. лв., което представлява 103,2% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 887,2 млн. лв. повече в сравнение с края на 2021 г. Общо отчетените разходи възлизат на 18 108,4 млн. лв. или 99,3% от заложените в плана за годината. Те са със 793,9 млн. лв. повече в сравнение с предходната година.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат тези за пенсии. За цялата 2022 г. те са в размер на 15 634,7 млн. лв., което е 100,8% от предварително планираното, добавят от НОИ.

От института уточняват, че за т.нар. "Covid добавка" от 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 743,3 млн. лв. "Тези средства не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ, разкрита на основание ПМС № 479 от 2021 г.", посочват от там.

За еднократни добавки от 75 лв. на ваксинираните пенсионери са изразходвани 57,0 млн. лв. Тези средства също не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ, разкрита на основание ПМС № 474 от 2021 г., коментират от института.

За изплащане на допълнителни компенсаторни суми за разликата до размера на дохода от пенсии през декември 2021 г. са изразходвани 101,9 млн. лв., дължими за периода от януари до юни 2022 г. За изплащане на т.нар. "великденска добавка" от 70 лв. на всеки пенсионер са изразходвани 143,5 млн. лв. За изплащане на т.нар. "коледна добавка" от 70 лв. на всеки пенсионер са изразходвани 140,3 млн. лв., обобщава НОИ.

От института посочват като следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 31 декември 2022 г. са в размер на 2 162,7 млн. лв. или 94,6% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи за годината са с 65,9 млн. лв. повече спрямо 2021 г., уточняват от института.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към края на 2022 г. е 8 041,7 млн. лв., информират от НОИ.

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 31 декември 2022 г. са в размер на 97,9 млн. лв., което представлява 92,9% спрямо предварително планираното. Постъпилите приходи са с 5,5 млн. лв. повече в сравнение с предходната година, казват от НОИ. И допълват, че общо отчетените годишни разходи на Учителския пенсионен фонд са в размер на 69,7 млн. лв., което представлява 83,2% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 16,8 млн. лв. повече спрямо тези през 2021 г.

Във връзка с фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", отчетените приходи към края на миналата година са в размер на 2 279,3 хил. лв., което представлява 91,2% изпълнение на плана за 2022 г. Постъпилите приходи са с 583,4 хил. лв. по-малко в сравнение с предходните дванадесет месеца.

Общо отчетените разходи са в размер на 1 220,6 хил. лв., което представлява 25,7% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 2 658,5 хил. лв. по-малко в сравнение с 2021 г., информират още от НОИ.

Към края на ноември 2022 г. НОИ отчете над 14 милиарда лева годишните разходи за пенсии.