Банката за международни разплащания (БМР - BIS) предупреди, че пенсионни фондове и други "небанкови" финансови институции са натрупали задължения в размер на 80 трилиона долара под формата на валутни суапове, които са отразени в небалансови сметки. В тях се отразяват активи или пасиви, които не фигурират в счетоводния баланс на дружеството, информира Инвестопедия.

Валутният суап представлява размяна на бъдещи парични потоци, деноминирани в различни валути, уточнява БТА.

Определяна като "централна банка на световните централни банки", БМР изразява опасенията си от тази тенденция в своя най-нов тримесечен доклад. В него се казва още, че пазарните сътресения през тази година като цяло са преминали без много сериозни проблеми.

Основното предупреждение, което Банката за международни разплащания отправя, е свързано със задълженията, които се формират при валутните суапове. При тези операции се формират "слепи петна", което създава риск централните банкери да останат в неведение за тях, предупреждава БМР.

Пазарите за валутни суапове, при които например холандски пенсионен фонд или японска застрахователна компания взема назаем щатски долари, срещу което отпуска заеми в евро или йени, преди да плати американската валута, са известни с проблемите си, отбелязва Ройтерс.

След като многократно призоваваше централните банки да действат решително, за да ограничат инфлацията, в настоящия си доклад БМР коментира темата с по-сдържан тон. Банката за международни разплащания акцентира върху нестихващите проблеми на пазара на криптовалути и сътресенията на пазара на държавни облигации в Обединеното кралство през септември.