Парламентът обсъжда на първо четене внесения от служебното правителство Законопроект за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване(ДОО) за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за т.г. 

Венко Сабрутев от "Продължаваме Промяната" обвини служебния кабинет, че замразява доходите на хората като не отказва да изпълни конституционните си задължение да изготви и внесе в Народното събрание нов държавен бюджет за 2023 г., бюджет, който да отговаря на новата макроикономическа и геополитическа обстановка.

В отговор служебният премиер Гълъб Донев каза, че докато не се излъчи редовен кабинет, служебното правителство ще прави необходимото, за да се гарантира сигурността на хората.

Удобно е да се атакува служебното правителство в момент, когато прави всичко възможно, за да минимизира ефектите от кризите, в които завари страната на 2 август т.г., изтъкна Донев.

Законопроектът, предложен от служебното правителство, урежда продължаване на всички действащи политики, приети със Закона за бюджета за 2022 г. и надградени с актуализацията на бюджета от 1 юли 2022 г. Ако бъде приет, ще продължи финансирането на редица социални и други плащания, както и продължаване действието на политиките и мерките. Ще могат да работят всички системи, докато редовно правителство състави проект на бюджет въз основа на управленската си програма, се казва в мотивите на вносителя.

Запазени са действащите данъчни облекчения и намалени данъчни ставки за периода, за който са одобрени от Народното събрание.

При липса на управляващо мнозинство към момента се запазва фискалната позиция такава, каквато е при целогодишно действие на приетите политики и мерки от предходното редовно правителство и Народно събрание.

Запазване на социалните плащания

Заплатите, пенсиите, социалните плащания се финансират на достигнатите нива към декември 2022 г. Създадена е възможност да се извършват всички плащания по Плана за възстановяване и устойчивост, както и по оперативните програми на Европейския съюз. Предвидени са възможности за финансиране при спешни и неотложни обстоятелства като бедствия, COVID 19, миграционен натиск и други.

Предлага се и да бъде запазена възможността за използване на ваучерите за храна по Закона за корпоративното подоходно облагане за заплащане и на ползвани за битови нужди, електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, на дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата, и на показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия и на туристически услуги съгласно Закона за туризма.

Предвидена е възможност държавен дълг по чл. 87, ал. 2 от Закона за публичните финанси да се поема и посредством средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари, което предоставя възможност за гъвкавост при избора на дългови източници за финансиране на бюджета.

Определя се също редът за извършване на плащанията за издръжка по бюджетите на общините, бюджета на ДОО и на НЗОК.

Възможни ли са промени между двете четения

Попитана наскоро от депутатите дали е съгласна НС да прекрои така предложения бюджет между първо и второ четене, министърът на финансите Росица Велкова каза, че не би следвало да могат да го направят в удължителния закон. Съгласно закона, когато Народното събрание приема мерки, които увеличават разходите или намаляват приходите на бюджета, би следвало да направят корекция в Закона за държавния бюджет, отбеляза министърът.