Отмяна на данъка върху дивидента и намаляване с 5% на данъка върху доходите на едноличните търговци е сред приоритетите в работата на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за тази година, съобщи на пресконференция във вторник Цветан Симеонов - председател на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и ротационен председател на АОБР, предаде БТА.

Разширяване на принципа на действие на обратното начисляване на ДДС с цел предотвратяване на данъчни измами, е друго предложение на Асоциацията. Сред мерките за насърчаване на икономика се предлага създаване на Национален фонд за реклама на България, каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Работодателите отново поставиха въпроса за равно разпределение - 50% на 50% (вместо досегашните 60 към 40 на сто), между работодател и работник на дължимите осигурителни вноски.

Те се надяват тази година да е последната, в която ще плащат първите три дни за временна неработоспособност (болничните). По данни, съобщени от председателя на Българската стопанска камара (БСК) Радосвет Радев, за времето на действието на тази норма работодателите са ощетени с над 870 млн. лева. Той допълни, че към края на 2019 г. сумата ще достигне до един милиард лева.

От АОБР искат още ускорено изграждане на електронното управление, за да няма повече предпоставки за тормоз на бизнеса и корупция, коментира Симеонов. Работодателите настояват и за насърчаване на дигитализацията в предприятията. Битката със сивата икономика също е сред приоритетите на АОБР.

Евгени Иванов - изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), съобщи, че сивата икономика в България варира от 20 на сто при оптимистичен сценарий до около тридесет на сто при песимистичен сценарий.

КРИБ настоява за облекчаване на процедурите за започване на бизнес, като цитира данни, според които през 2014 г. включването към електрическата мрежа в България е ставало за 130 дни, а през 2018 г. - за 260 дни.

Цветан Симеонов подчерта, че в областта на екологията е нужно да има баланс с развитието на икономиката, а Евгени Иванов съобщи, че работодателите ще настояват да има ясни критерии за представителност, подобни на тези за бизнес организации, за екологичните обединения. Не може да се допусне почти всеки инвестиционен проект да се атакува от еколози, коментира Иванов.

В областта на енергетиката работодателите искат такса "Задължение към обществото" да плащат задължително и износителите на ток, прекратяване на държавната помощ за ТЕЦ "Марица-изток"I и ТЕЦ "Марица - изток"III и засилване на контрола върху когенерациите и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Бизнесът настоява за нов Закон за енергетиката, въвеждащ пълна либерализация на пазара.

Васил Велев съобщи, че миналата година близо 12 000 хора от трети страни са работили в България, а икономиката на страната има потенциал да "поеме" 100 000 души. По тази причина работодателите искат издаване на българска карта за граждани от български произход, които искат да работя и живеят в страната. Той посочи необходимостта от активизиране на Агенцията по заетостта, която да започне да работи като доставчик на човешки ресурси за българската икономика, а не за чужди икономики. Велев изтъкна, че сега, за да замине един украинец на работа в Полша, са му достатъчни тридесет евро за такси и една седмица време, а за България ще са му нужни - 300 евро такси и между три и шест месеца, заради бюрокрацията.

Работодателите настояват да се спази обещанието на държавата за съкращения в бюджетния сектор; според работодателите, тези хора са квалифицирани и веднага ще намерят работа в частния сектор.

На снимката: (отляво надясно) Васил Велев - председател на АИКБ, Радосвет Радев - председател на БСК, Цветан Симеонов - председател на БТПП и Евгени Иванов - изпълнителен директор на КРИБ