Ако до скоро се смяташе, че предимство при кандидатстване за нова работа е говоренето на чужд език, то все повече работодатели изискват... перфектно владеене на български, съобщи България он Ер.

Оказва се, че възможностите за писането и разбирането на официалния език в страната е проблем, с който мениджърите се сблъскват още по време на интервюто за работа. Перфектното владеене на български език се смята за даденост по рождение у нас, но все повече работодатели се убеждават, че това не е така.

Според последните официални данни на Агенцията по заетостта, всеки втори шеф вече изисква от новите работници да го владеят перфектно - писмено и говоримо.

Проблемът е констатиран в малките населени места и то при набиране на нискоквалифицирани кадри, чиито недостиг е най-голям. Работодателите констатират, че кандидатите за работа не владеят добре български език и нямат умения за работа в екип.