Над 75 на сто от участниците в проучване на Българската стопанска камара (БСК) за бизнес климата за 2018 г. очакват догодина да има ръст на енергийните цени, цените на суровините, фискалната и регулаторната тежест. 36% от анкетираните фирми очакват ръст на работните места догодина, а 68 на сто на възнагражденията.

Проучването сред членовете на Камарата е направено в периода 1 ноември - 1 декември тази година сред 740 компании и бе представено на пресконференция от ръководството на Камарата.

За поредна година сред ключовите приоритети на фирмите е работната сила, която според компаниите е проблем и като количество и като качество. Най-голямо търсене има за тесни специалисти и изпълнителски състав, а в по-малка степен - за административен и помощен персонал. Проблем за бизнеса е и попълването на мениджърските позиции.

Зам.-председателят на БСК Димитър Бранков информира, че очакванията на фирмите, които са членове на Камарата, са между 7,7 на сто и 8 на сто да има увеличение на средната заплата догодина. 2000 лева е средната месечна производителност на българския работник, при такава производителност какво да бъде увеличението на средната заплата, попита Бранков.

Почти половината от участниците в проучването на БСК посочват, че има влошаване на бизнес средата спрямо миналата година, а една трета отчитат, че тя не се променя, съобщи изпълнителният председател на БСК Радосвет Радев. По отношение на състоянието на фирмите спрямо предходното изследване 49 от анкетираните посочват, че отчитат застой в развитието си, 26 на сто - влошаване, а 24 на сто декларират положително изменение в показателите на фирмите, докато през 2017 г. позитивните оценки са били 28 на сто.

В тазгодишното проучване се отчита сериозен ръст на планиращите да инвестират в иновации, марки и патенти - 28 на сто от анкетираните при 11 на сто през 2017 г.

Според 58 на сто от участниците в проучването корупцията е нараснала, а според 49 на сто престъпността се увеличава. Продължава да е нисък процентът на отговорилите, че се подобрява достъпът до правосъдие - 18 на сто през тази година при 12 на сто през 2017 г. Най-високо през тази година са оценени омбудсманът и президентската институция, а с най-ниска степен на одобрение от фирмите е съдебната власт и Народното събрание.

Едва 31 на сто подкрепят увеличението на максималния осигурителен доход, 77 на сто не одобряват въвеждането на квоти за наемане на хора с трайни увреждания, 76 на сто не одобряват промените в Наредбата за касовите апарати. Две трети от анкетираните не проявят интерес към ЗОП, коментира Радосвет Радев.