Еспоо и неговата приказка или Стратегия за устойчиво развитие могат да бъдат пример за всеки европейски град. Звучи почти като зимна приказка нали?. Но това е вторият по големина град и община във Финландия с население от 300 000 души. Общините са двигателите на Зеления преход и зелената промяна, която може да вдъхнови всеки човек.

"Всички градове трябва да сведат тези цели за устойчиво развитие до своя местен мащаб. Това правим ние и още 6 големи града във Финландия," сподели Суви Янти, старши експерт по устойчивостта от община Еспоо. Ние се опитваме да адаптираме за местния климат всички цели за устойчиво развитие на ООН. Не на последно място имаме възможността да си сътрудничим с 8 европейски града включително Габрово в нашата интегрирана мрежа. А иновативните разработки на местно ниво са фактор за постигане на всички по-големи цели, коментира тя на конференцията на кметовете в Габрово тази година.

Иновации и природа - всяка дейност да е устойчива до 2025 година

Населението в Еспоо е с най-висок образователен ценз в цяла Финландия. Градът е голям, но също така е заобиколен от природа. Самият град е разделен на пет отделни центъра като всеки е своеобразен малък град. Всеки от тези пет малки центъра е доста добре развит, има много езера и дълга крайбрежна ивица, 95 природни резервата и 32 защитени местообитания. Основният двигател за развитието на града са иновациите. Неслучайно в Еспоо са най-високо оценяваните компании, които управляват 50% от оборота на фондовата борса във Хелзинки. Еспоо е финалист в наградите за иновативна европейска столица, шести по патенти в Европа и в града се намират най-големите европейски технологични хъбове.

В какво се крие успехът? Ние можем да успеем, когато граждани, бизнеси и всички заедно участваме в процеса, самостоятелно не можем да постигнем много. Партньорството е ключов фактор за нашия успех, коментира в доклада кметът на града Юка Макела. Ние искаме винаги да правим всичко с участието на гражданите, да ги провокираме да бъдат активни, да ги ангажираме на етап на проектиране и дизайн за бъдещето на нашия град, сподели още Суви Янти.

Кои са целите на Еспоо? Градът планира да постигне въглеродна неутралност до 2030 година. Еспоо планира да бъде пионер в изпълнението на целите за устойчивост на ООН. Всички граждани и гости на града ще прилагат устойчиви практики. Еспоо ще бъде модел за устойчиво развитие на други градове. Градът планира да бъде най-успешният пример за устойчиви иновативни и зелени решения.

Промяната се случва отдолу-нагоре, промяната се случва от хората и от общините. Стратегията на всеки град е изключително важна, а тази на Еспоо се нарича приказката на Еспоо. Иновациите са ключов елемент на екологичното развитие и устойчивост. В стратегията на града ясно са упоменати целите за декарбонизация и въглероден неутралитет. Изпълнението на целите се постига с междусекторно управление.

Специален Център за устойчиво развитие с експерти и специална комисия подпомагат изпълнението на целите

Промяната се реализира от всички звена по веригата, за да могат те да работят и предприемат мерки, които се финансират от национални инициативи и програми. Темите за устойчивостта и социалният аспект вървят ръка за ръка. Първата програма за устойчивост на Еспоо е създадена преди десетилетие - през 2013 година. Към момента се изпълнява третата програма, част от стратегията на града. Прави впечатление, за разлика от плановете за развитие в България, че се обръща сериозно внимание на изпълнението на програмата.

Община Еспоо, проекти

Снимка: Община Еспоо

Създадена е постоянна комисия, в която администрацията на всеки от петте градски центъра има свой представител. Тази постоянна група се подкрепя от работна група на специалния Център за устойчиво развитие, в който участват 25 човека експерти и оказват съдействие под всякаква форма. Част от този екип в Центъра за устойчиво развитие към общината е Суви Янти. "Ние специализираме в различни сфери- енергийни системи, транспорт и мобилност, кръгова икономика, устойчив живот, земеползване и строителство, природа и биоразнообразие," сподели Янти. Центърът за устойчиво развитие оказва практическо съдействие и подпомага практическата работа на общинските администрации във всички направления например обучение и образование на млади хора за устойчиви модели на поведение.

Община Еспоо, мебели

Снимка: Община Еспоо

Ние подпомагаме дейностите на постоянната група за климата, обясни Янти. От 2010 г. градът е част от конвента на кметовете и част от европейската мисия за 100-те неутрални по отношение на климата умни градове до 2030 година.

Специален бюлетин на общината споделя всяка стъпка към климатична неутралност

Освен специалната роля за на Центъра за устойчиво развитие градът организира постоянна информационна кампания. Много важна е ролята на бюлетин Climate watch, бюлетин за климата, за да може да се разпространява информация за нашата работа до всички заинтересовани групи, подчерта Янти. Той е разделен на тематични области, за да могат всички да разберат какво правим например в транспорта, в строителството по различни проекти. В бюлетина представяме различните сценарии за постигане на целите за климатична неутралност, посочи още експертът по устойчиво развитие.

Кои са конкретните местни решения Еспо за устойчиво развитие? Ние сме си поставили за цел до 2025 г. , което е буквално утре, устойчивото развитие да е фундамент на всичко, което правим в града, каза Суви Янти. Включваме всички 17 цели на ООН за устойчиво развитие. В момента сме в процес на разработване и публикуване на този доброволен местен преглед, съобщи Янти.

През последните пет години емисиите бяха намалени наполовина заради смяната на отоплителните инсталации

Основната е цел е постигане на въглеродна неутралност с краткото название чисто отопление, защото както знаете това е един от най-допринасящите фактори за замърсяване. Но през последните пет години емисиите бяха намалени наполовина заради смяната на областното отопление, успешен модел за постигане на целта за въглеродна неутралност, коментира експертът. В градските сгради се използва въглеродно неутрално електричество. Почти 300 от общинските сгради се отопляват от ВЕИ енергия и използват система за управление на енергията, която спестява хиляди евро и тонове вредни емисии.

Най-големият център за данни, който генерира 40% от отоплението в региона

Инициативата Fortum помага с помощта на Microsoft да се сформира нов център за данни в града, който да допринася за намаляване на отпечатъка при областното отопление, съобщиха от администрацията. Много е важно национално, регионално и местно сътрудничество за изпълняване на целите. Компаниите анонсираха най-голямото партньорство за отопление на домове. Новият център за данни ще намали емисиите с 400 000 тона, 40% от отоплението ще бъде генерирано от центъра за данни в региона.

Най-висок ефект от политиките за намаляване на емисиите се планира от отоплението и електрическата мобилност, на трето място от използваната електроенергия в града.

Как използват обществените поръчки в полза на кръговата икономика? Миналата година общината подписва договор за мобилно мебелиране, което позволява да се закупят втора употреба мебели, за да има за нуждите на общинските сгради и градската управа. Например миналата година е открита нова библиотека, обзаведена със стари, но пребоядисанани и претапицирани мебели.

Обучават възрастни хора да карат велосипед

С нарастващото население и нуждата от устойчив транспорт Еспоо въвежда нещо ново. Има специални велоалеи за хора, които не са се научили да карат колело, когато са били деца, те са по-безопасни. Тази година местна организация прави курсове за каране на велосипед за възрастни хора. Ние смятаме, че това ще помогне на възрастните хора да са по-здрави и ще подпомогне техните възможности за независимо придвижване, което става все по-належащо с оглед увеличаване броя на населението, коментира Суви Янти.

Всички собственици в новия център на града New Kera правят бизнес в духа на устойчивото развитие

Градът се разраства с още една община New Kera. Това е бивша индустриална зона в Еспоо. Заради големия брой жители тази малка община търпи истински прогрес, особено в сферата на устойчивото развитие, икономиката и дигитализацията. В момента индустриалните сгради се преобразуват или премахват, други се използват като изпитателна лаборатория за дигитални решения. В много от сградите има малки бизнеси за изработка на ръчни или спортни артикули. На тях им е позволено да използват сградите, докато бъдат разрушени в рамките на плана за развитие на общината.

LuxTurrim 5G пък е мрежа от стълбове на Nokia, която е тестова форма за услуги, базирани на нови данни. При планиране и развитие на тази нова градска зона бе поет ангажимент за специфично земеползване от всички собственици на земя. Какво означава това? Когато един собственик иска да развива бизнес на своята територия в рамките на града, той поема ангажимент за изпълнение на устойчиви параметри за градско развитие, сред които ниско е енергоефективно строителство в помощ на околната среда, биоразнообразието и на всички в общността. Звучи утопично или е една нормална практика?

Изпълнението на устойчиви политики от собствениците спестява 56% от емисиите, казват от общината в Еспоо

Общината изчислява, че с подобен ангажимент на частните собственици ще се постигне намаляване на емисиите от 56% от средното за място с територия по размер на Espoo. Освен това смятаме да пренесем тази практика и в други части на града, обясни експертът по устойчиво развитие Суви Янти. А защо не и в други части на Европа. Вече се знае, че и в България започват да се случват такива инициативи, но все още малко знаем за тях.