Електромобилността и развитието на възобновяеми и нисковъглердони горива не са конкуренти. Напротив, те могат и трябва да се развиват паралелно сега и в близкото и не чак толкова близкото бъдеще. Такова мнение изрази експертът по възобновяеми и нисковъглердони горива от Финландия и изпълнителен директор на финландската компания BioMOC Ларс Карлсен. Той участват в конференция на тема "Настояще и бъдеще на възобновяемите и нисковъглеродните горива". Организатор на конференцията бе енергийният експерт Славчо Нейков с подкрепата на информационният портал 3eNews.

Той уточни, че към настоящето развитие на технологиите електромобилността е подходяща за изпползване за превози на по-кратки разстояния. Но в същото време все още е трудно или изобщо неприложима за транспорт на големи дистанции, като например при презокеанските кораби и самолети. Затова и двата типа алтернативна и екологична мобилност се очертава да се развиват паралелно. Експертът обаче все пак допуска, че в бъдеще, с развитието на технологиите, нещата може и да не останат такива и както електромобилността може да навлезе по-сериозно при водния и въздушния транспорт, така и алтернативните екологични горива могат да получат по-голям дял в сухопътния автомобилен транспорт.

Развитието и все по-голямата популярност на електрическите превозни средства обаче може същевременно да помогне и за постигането на определени цели в електроенергетиката, най-вече по отношение на разискваната все по-активно тема за съхранение на чиста енергия, смята Карлсен. Според него, ако производството и разпространението на електромобили продължи да се развива поне с настоящата интензивност, това ще помогне за увеличаването на капацитета за съхранение на повече ел.енергия чрез използването на батериите на електромобилите в случаите, когато не се употребяват. Както и не един и двама експерти са отбелязвали в последните години, колите на ток и по-конкретно техните батерии са идеална възможност за съхранение и баланс на електроенергийните мрежи, за което говори и Карлсен.

Той акцентира също, че за производството на алтернативни и безвъглеродни горива към момента се използват предимно земеделски и биологични продукти. Но като суровини, предвид необходимостта от увеличаването на произведените количества беземисионни и нискоемисионни горива, те ще бъдат недостатъчни. Затова ще трябва да започне и използването на суровини от небиологичен произход като остатъчни и отпадъчни продукти от различни производства, фракции от рециклируеми материали и др., сред които има доста подходящи за целта.

Необходимостта от разработването, развитието и използването на такива технологии ще се предизвика допълнително и от повишаването на целите за декарбонизацията, смята Карлсен. В същото време наличните суровини за производство на екологични горива от биологичен произход са недостатъчно като количества, тъй като количествата им на пазара са ограничени, отбеляза още той.

Според експерта следващото поколение екологични и беземисионни горива ще бъдат от небиологичен произход. Добър пример е т.нар. възобновяем водород, т.е. произведен чрез използването на постоянни възобновяеми енергийни източници като вятърна, слънчева, водна и др. енергии. Карлсен даде пример с Германия, където вече има доста предприятия, които работят и произвеждат водород на този принцип.

3e-news.net