Глобалният капацитет за производство на зелен водород ще се удвои през следващата година, но анализаторите от компанията BloombergNEF предупредиха, че правителствата ще трябва да направят повече, за да увеличат използването на водород. Макар да има опасения, че светът може да е на път да се пренасити сериозно по отношение на производството на зелен водород.

В най-новата си перспектива за пазара на водород BloombergNEF прогнозира, че глобалните доставки на технологии за водородни електролизи ще се удвоят през 2021 г., а след това ще се утроят през 2022 г. до 1,8 GW. До 2040 г. кумулативните инсталации на електролиза могат да достигнат 40 GW.

"Почти всичко се удвои вече тази година в света на чистия водород и очакваме инерцията да продължи", каза Мартин Тенглер, водещ анализатор в сферата на водорода във BloombergNEF.

"Повече от 40 държави вече са публикували водородна стратегия или разработват такава. Планират се повече от 90 проекта в световен мащаб за използване на водород в промишлеността. При енергийните блокове пък са се почти са удвоили планираните капацитети за разпалване на централите с водород от януари досега", отбеляза експертът.

Китай се очерта като водещ пазар за нови инсталации за електролиза, като производителите бяха подтикнати към действие от нови цели за въглеродна неутралност и страната възнамерява да достигне пика в емисиите си парникови газове до 2030 г.

"Това, което се случва в Китай в момента, е революционно за чистия водород", каза Тенглер.

BloombergNEF предупреди, че макар да има силен растеж сред съоръженията, произвеждащи електролиза за увеличаване на производството на възобновяеми водород, трябва да се увеличат инвестициите от страна на търсенето на пазара на водород. Само така ще се гарантира, че горивото с нулеви емисии ще бъде използвано наистина от хората и индустрията.

Тенглер изрази мнението си, че това ще изисква по-силни национални политики за изменение на климата и цена на въглеродните емисии - вероятно до 100 долара на тон (при около 50 евро за тон сега), за да се гарантира, че зеленият водород е рентабилен спрямо еквивалентите на изкопаеми горива.

Бъдещето на водорода като основен източник на чиста енергия далеч не е сигурно, каза Тенглер. "Устойчивото, мащабно търсене на чист водород ще се нуждае от по-силни стимули от страна на търсенето спрямо това, което виждаме сега."

"Ще трябва да видим цените на CO2 най-малко 100 долара на тон до 2030 г., за да стимулираме преминаването към зелен водород. Нито една държава няма такива цени на въглерода днес и ние прогнозираме само три пазара да достигнат това ниво преди 2030 г.: Канада, ЕС и Великобритания.

"Тогава не е изненадващо, че по-голямата част от обявените мащабни проекти за чист водород от страна на търсенето идват от тези региони."

3e-news.net