Нисковъглеродният водород не е "конкурентен с други енергийни източници в повечето приложения и местоположения" и ситуацията е малко вероятно да се промени, освен ако няма "значителна подкрепа за преодоляване на ценовата разлика". Това е записано в доклад на Световния енергиен съвет (World Energy Council - WEC), цитиран от CNBC.

Aнализът, който е изготвен в сътрудничество с PwC и Американския институт за изследване на електроенергията, повдигна въпроса откъде ще дойде финансирането за такава подкрепа, но също така посочва нарастващия профил на сектора и положителния ефект, който той може да има в бъдеще.

В съобщение от базираната в Лондон международна енергийна организация се казва, че "екологичните и политическите двигатели изпращат обнадеждаващи сигнали до пазара и предизвикват нарастващ интерес". В световен мащаб се разработват, изграждат или експлоатират много пилотни проекти, добавят от WEC. Определен от Международната енергийна агенция като "универсален енергоносител", водородът има разнообразна гама от приложения и може да бъде използван в сектори като промишленост и транспорт.

Може да се произвежда по различни начини. Един от методите включва използване на електролиза, с електрически ток, разделящ водата на кислород и водород. Ако електричеството, използвано в процеса, идва от възобновяем източник, като вятър или слънчева енергия, тогава говорим за производство на зелен или възобновяем водород.

В момента по-голямата част от производството на водород се основава на изкопаеми горива, а производството на зелен водород все още е прекалено скъпо. Полагат се усилия за намаляване на разходите.

Министерството на енергетиката на САЩ наскоро обяви своята инициатива Energy Earthshots Initiative* и заяви, че първата цел ще е фокусирана върху намаляване на разходите за "чист" водород до 1 долар на килограм (2.2 фунта) и това да се случи в настоящето десетилетие. Според данните на ведомството, производството на водород от възобновяеми източници днес се оценява на около 5 долара за килограм.

От своя страна WEC обяви, че някои държави "активно развиват двустранни партньорства, за да помогнат за формирането на глобални вериги за доставка на водород и да осигурят чисти доставки на водород". "Със съответните политики и технологии, които позволяват за увеличаване на мащаба на водорода, някои прогнози предполагат, че той може да бъде конкурентноспособен с други решения още през 2030 г.", става ясно от доклада.

Изглежда че секторът е на кръстопът с редица проблеми, които трябва да бъдат решени, тъй като най-вероятно производството на водород че ще се разширява занапред. Докладът на WEC твърди, че водородната икономика е изправена пред ключов проблем за разрешаване по отношение на търсенето и предлагането: липсват "сигурни обеми от двете страни, които да помогнат за установяването на веригата на себестойността".

Авторите на доклада препоръчват да се обсъди използването на цветове при определянето на водорода - включително кафяво, синьо, сиво и розово, за разграничаване на различните производствени методи.

"Цветът е използван за опростяване на дискусията за въглеродния отпечатък при производството на водород", пише в доклада на WEC. Авторите му допълват, че темата се е оказала прекалено сложна "без универсално съгласувани цветове за специфични технологии и известни разногласия относно това кой цвят с коя доставка съвпада."

Дебатът за цвета изисква повече яснота, "тъй като може да рискува преждевременно да изключи някои технологични пътища, които биха могли да бъдат по-рентабилни ефективни или въглеродно-неутрални", пише още в доклада.

*На 7 юни 2021 г. министърът на енергетиката Дженифър М. Гранхолм даде началото на инициативата на Министерството на енергетиката на САЩ Energy Earthshots. Тя има за цел да ускори иновационните решения в технологиите за постигане на нулеви въглеродни емисии в Съединените щати и по света. Същевременно в рамките на инициативата се създават работни места, свързани с чистата енергия, и се постига целта на администрацията на президента Байдън за въглеродно неутрална икономика до 2050 г.

 3e-news.net