През периода януари - септември 2019 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 42 636.7 млн. лв., което е с 3.2 на сто повече в сравнение със същия период на предходната година, показват предварителни данни на Националния статистически институт. През септември 2019 г. общият износ на стоки възлиза на 4 728.5 млн. лв. и намалява с 1.1 на сто спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - септември 2019 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 45 599.0 млн. лв. (по цени CIF), или с 1.1 на сто по-малко спрямо същия период на 2018 година. През септември 2019 г. общият внос на стоки намалява с 6.9 на сто спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 814.5 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - септември 2019 г. и е на стойност 2 962.3 млн. лева. През септември 2019 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 86.0 млн. лева.

През периода януари - септември износът на стоки от България за трети страни нараства с 3.4 на сто в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност 13 613.5 млн. лева, показват предварителни данни на Националния статистически институт. През септември 2019 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 3.2 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 495.5 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - септември намалява с 6.9 на сто в сравнение със същия период на 2018 г. и е на стойност 15 387.9 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През септември 2019 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 18.8 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 574.0 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - септември 2019 г. е отрицателно и е в размер на 1 774.4 млн. лева.

През септември 2019 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 78.5 млн. лева.