Компанията Експат Капитал, чиито управляващи партньори са бившият министър Николай Василев и бизнеспартньорът му Никола Янков, инсталирала специален екран на балкона на своя офис на кръстовището на бул. "Цар Освободител" и ул. "Г. С. Раковски" - диагонално срещу Военния клуб в София. Устройството е наречено "Часовник на дълга" и показва приблизителното ниво на българския публичен дълг.

"Никола Янков и Николай Василев отдавна заострят общественото внимание към недисциплинираната бюджетна политика в България - особено с оглед на потенциалното ни приемане в Еврозоната. Като много други икономисти и представители на бизнес средите, те изразяват притеснение от хроничните и ускоряващи се дефицити, които водят до нарастване на публичния дълг на страната", коментираха пред Dir.bg от Експат Капитал.

Към момента часовникът показва над 31 милиарда лева, като сумата расте всяка секунда. Използвани са последните налични данни от сайта на Министерството на финансите. Прогнозата на експерти е, че дългът ще расте средно с 362 лв. на секунда, с 21,701 лв. на минута, с 1.3 милиона лв. на час или с 31.25 милиона лв. на ден. Експат ще коригира числата в движение, когато се публикуват нови данни.

Разделено на около 2 милиона семейства, всяко семейство средно дължи над 15 хиляди лева.

Подобни часовници на дълга има в много държави по света, като най-известният е в Ню Йорк близо до Times Square.

Снимка: Dir.bg