Държавният дълг на България за 2021 г. е в размер на 33 277 млн. лв., или 25.1 на сто от БВП, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). В сравнение с 2020 година дългът нараства с 11.04% от 29 603 млн. лева (24.7% от БВП).

Таблица: НСИ

През 2021 г. институционален сектор "Държавно управление" отчита бюджетен дефицит от -5 433 млн. лв., или -4.1 на сто от БВП.

Дефицитът в подсектор "Централно управление" е в размер на -6 389 млн. лв., или 4.8 на сто от БВП.

Подсектор "Местно управление" е реализирал излишък от 146 млн. лв., а подсектор "Социалноосигурителни фондове" - излишък от 810 млн. лева.

За последните четири години държавният дълг е бил най-нисък през 2018 година - 24 085 млн. лева или 20.0% от БВП.