Чувствителното повишение на цените на суровините в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) оказва значително влияние върху маржовете и инфлацията.  В България след понижение на цените от -5 на сто през 2020 г., от Кофас отчетоха рязко повишаване от 20 на сто през октомври 2021 г., което ще продължи и в началото на следващата година. Това съобщиха от Кофас - България, предаде БТА.

В Унгария повишението е близо 15 на сто, а в Чехия показателят за нарастване на цените на суровините е най-нисък - близо 5,5 на сто, последван от Полша с 10 на сто за същия период. Експертите отчитат понижение на инфлацията в България през януари 2021 г., която достига дори отрицателни стойности. Процентът значително се увеличава през последното тримесечие на годината, като надхвърля 5 процента през септември 2021. Водещи по отчетена инфлация в ЦИЕ остават Румъния, Унгария и Полша, които достигат стойности от близо 7 процента през същия период тази година.

Данните са били оповестени на регионалния уебинар на Кофас ЦИЕ Топ 500, с участници Ярослав Яворски, главен изпълнителен директор на Кофас за Централна и Източна Европа, Дорота Анготи, директор Бизнес информация и Услуги в ЦИЕ и Грегорж Шилевич, главен икономист на Кофас за Централна и Източна Европа.

"Чувствителното повишение на цените е продиктувано от глобалното търсене и високите цени на електроенергията, които са се повишили с близо 180 на сто през януари 2021 г. в сравнение със същия период през изминалата година. Отчетохме 80 процента ръст на цените на металите в началото на годината, последвани от цените на индустриалните материали. Най-ниско покачване се отчита при селскостопанските суровини - близо 30 на сто за 2021 г.", коментира Грегорж Шилевич.

Въпреки глобалната тенденция към нарастване на цените на суровините и последиците върху икономиките експертите са на мнение, че ЦИЕ се възстановява по-бързо от Западна Европа по отношение на измерения брутен вътрешен продукт.

От всички страни в региона, Кофас очаква най-умерено възстановяване на лидера в класацията ЦИЕ Топ 500 - Полша, която отчете ръст на БВП от 5 на сто през 2021. Прогнозите са за устойчивост в процентите на показателя и през 2022 г., който достига +5,2 на сто. В България индексът на БВП е отчел положителни стойности от +4,5 на сто през 2021 г. в сравнение с рязкото понижение от -4,2 на сто през 2020. Прогнозите са той да поддържа стойности от +4,1 на сто през следващата година. Добро е представянето и на Естония - от -2,9 на сто през 2020, БВП се е повишил до +8,1 на сто през 2021. Въпреки това се очаква се през 2022 г. да се понижи до +4 на сто.

Експертите от Кофас посочват също, че възстановяването на ритейл сектора в ЦИЕ може да бъде възпрепятствано от закъснял процес на ваксинация. До момента лидер в това отношение е Румъния, която отчете прогресивно увеличение на продажбите през януари, март и септември 2021 г. след рязък спад през януари 2020 г. В България отново се наблюдава подобен спад в началото на годината, но продажбите в сектора се увеличават прогресивно. Въпреки това наложените мерки и ограниченията във връзка с налагането на зелен сертификат ще окажат значителна промяна в данните, започвайки от лек спад през септември 2021.

В региона България е страната с най-нисък темп на ваксинация - само около 20 на сто от населението е с поставена втора доза, посочват от Кофас. Лидери по ваксинация в региона за Латвия (близо 70 на сто), Унгария и Чехия (с близо 60 на сто).