В момента столицата на Словения - Любляна събира 69% от отпадъците си разделно като целта е процентът да достигне 75 до 2025 година. Това съобщи Нина Санкович, ръководител на отдел "Връзки с обществеността" на дружество за комунални услуги Вока Снага в Любляна на онлайн семинар на Европейското бюро на ЕП в България и Националното сдружение на общините в България (НСОРБ) на тема "Кръгова икономика-инструмент за бързо възстановяване".

Още през 2014 г. Любляна е обявена за първата столица, която прилага европейската стратегия за нулеви отпадъци, част от европейската Зелена сделка. До 2013 г. Любляна има нула процента разделно събиране и ¾ от отпадъците са стоварвани в депа, каза още Санкович. В Любляна работи като 100% собственост на общността най-голямото дружество за комунални услуги в Словения, което управлява отпадъците и ВиК услугите.

Съоръжение за преработка на отпадъци в Любляна

Снимка: iStock by Getty Images

Система на събиране на отпадъците от врата до врата

През 2013 г. въведохме система за събиране на отпадъци от врата до врата, в момента има 72 локации в общината за събирането. Подобрихме мощностите, изградихме най-модерния завод за разделно събиране на отпадъци в Европа и в него се обработват почти всички отпадъци от домакинствата в Словения, обхващаме 57 общини, сподели Санкович. През 2016 г. комуналното дружество вече е обхванало цялата система за управление на отпадъците. Паралелно с това се използват различни подходи за широки информационни кампании. В началото моделът врата до врата не е бил възприет от хората с притеснение, че това няма да промени качеството на живот, а напротив ще създаде допълнителни затруднения.

Системата за плащане се възприема трудно

Големите промени съвпадат с намаляване честотата на събиране на отпадъците и с увеличаване сметките на хората, но с политическа воля успяхме да се справим.

"Опитвахме да насърчим участие на кмет, на граждани, да покажем, че няма проблеми с намаляване на честотата на събирането и няма да повлияе на събирането", каза Санкович. По нейните думи, основен проблем постигането на добро сътрудничество с медиите, но "правихме открити дни на място да покажем как се събират отпадъците и колко много всъщност много бяха отпадъците, годни за рециклиране, гражданите имаха време да се адаптират".

Система за плащане, която се използва, е заплаща се толкова колкото изхвърляш, а сметката, която всеки потребител плаща, зависи от обема на контейнера за смесени отпадъци и биоотпадъци и честотата на извозване на контейнера. Средната сметка в Любляна е около 11 евро за контейнер, това е една от най-евтините за управление на отпадъците в Словения.

Разделното събиране на отпадъчните продукти се превозва към първокачествени компостиращи инсталации, а основната цел на завода е да се извлекат най-много материали, годни за рециклиране, за превръщане в енергия. След обработката, само 5% от отпадъците отиват на депа.

3е-news.net

Причините за успеха са свързани с няколко ключови елемента, сред които добро законодателство и много информационни и разяснителни инициативи. В Любляна има много по-строго местно законодателство отколкото в страната. Направени са 7 локации за задължително събиране на биоразградимите отпадъци, което предстои да се случи на държавно ниво. Всичко зависи от политическата воля и уверявам Ви, нямаше негативен ефект върху кмета на общината, напротив, на следващите избори получи повече подкрепа и одобрение, отговори на въпрос от аудиторията Санкович.

Любляна използва повторно хартия от кутии за сок и мляко

Проблемът не е свързан само с рециклирането, а с начина на употреба на ресурсите, концепцията за кръгова икономика може да е сложна, но направихме всичко възможно да обясним по различни възможни начини на гражданите как да прилагат изискванията в ежедневния си живот, коментира експертът. Промяната на поведението изисква огромна промяна в ценностите и нагласите, в кампаниите използвахме музика и изпълнители, видеоклипове, шеги и хумор. В момента училищата в целия град, библиотеки, културни институции използват хартия втора употреба от картонени кутии за сок и мляко. Плевелите се обработват с модерна машина, която използва разтвор от глюкоза и биоразградими органични компоненти и вече не се използват хербециди при обработване на зелените площи.