Как се прави енергетиката и икономиката по време на кризата с пандемията COVID-19- По темата разговаряме с Кремен Георгиев, председател на "Асоциацията на топлофикационните дружества в България" (АТДБ).

- Г-н Георгиев, смятате ли, че е възможно да има отлагане на т.нар. "Зелена сделка" предвид коронавируса?
- От публикуваната информация в медиите от видеоконференцията на министрите на енергетиката стана ясно, че ЕС няма да се откаже от "Зелената сделка". Енергийният сектор е устойчив, независимо от икономическата криза, породена от пандемията. Очаквах това развитие на ситуацията, защото Европейската комисия още в началото на кризата с COVID-19 защитаваше тезата, че борбата срещу заразата в момента е основен приоритет, но това не бива да отказва Европа от дългосрочните й приоритети, а един от тях е преминаването към нисковъглеродна икономика.
Надявам се да има известно отлагане на идеята за бързо затваряне на въглищните централи и да се съсредоточат погледите върху общото възстановяване на икономиката. Необходимо е да се изясни, предвид тежката икономическа и финансова ситуация, на каква помощ България ще може да разчита, ако пристъпи към затварянето на въглищните централи и практически ликвидира въгледобивната си промишленост като такава. Трябва да си отговорим по-ясно на въпроса колко ще струва това на страната ни, каква социална цена ще се наложи да платим. Още не се ясни механизми, по които България ще получи подкрепа, ако закрие тотално въглищната си индустрия. Не са ми известни и конкретните параметри на тази помощ.

За мен възстановяването на европейската и българската икономика трябва да бъде основен приоритет. Да се похарчат трилион евро за "Зелената сделка" звучеше по един начин преди пандемията и по нов начин днес.

Добре е да си дадем сметка и за друго. Независимо че работата по важните енергийни проекти като Балкански поток и АЕЦ "Белене" продължава, пандемията ще ги забави. В тази ситуация трябва да се съсредоточим върху запазване на стабилността на сектора и чак след като отмине кризата, да продължи реализацията на проектите за създаване на нови нискоемисионни мощности.

Смятам, че идеята за създаване на "Фонд за справедлив преход" е добра. Въвеждането му ще подпомогне в краткосрочен и средносрочен аспект социално-икономическо възстановяване на въглищните региони

- Според Вас държавата отстоява ли твърдо позицията си в защита на производствения капацитет на въглищните централи?
- Страната ни, в лицето на изпълнителна власт, много ясно и категорично навсякъде защитава националния ни интерес. Осъзнат е фактът, че без въглищните централи нашата енергийна система не може да работи нормално. Централите, работещи на въглища, са в ролята на балансьор на енергийната ни система. Ние, като страна, трябва да се съобразяваме с европейските закони, но смятам, че преходът трябва да е плавен и да не нарушава нашата енергийна сигурност.

По време на заседанието на европейските енергийни министри отново България поиска пауза на този етап на зелените цели. Взе се решение, ЕС да не се отказва от "зеленото бъдеще" и страната ни ще трябва да се съобрази с това.

Преди дни от правителството бе одобрено и постановление за създаване на Консултативен съвет, който ще се занимава с въпросите на т.нар. "Европейска зелена сделка". Това е поредната мярка, чрез която се търси адекватно начин да отговорим на изискванията на ЕС. Но в същото време да защитим и националния си интерес. В това отношение примерът на страни като Полша, Чехия и Унгария е показателен.

Разберете, всеки един от нас осъзнава, че работата на предприятията трябва да се подобрява постоянно, за да се намаляват вредните емисии. Важно е да постигнем баланс между целите на ЕС и защитата на нашите права и в областите на енергийната сигурност, икономическото развитие и социалната справедливост.

- COVID-19 ще се отрази ли на енергийната стабилност на страната ни?
- Мисля, че взетите мерки още в началото на извънредното положение дават положителни резултати. Слушах изказването Министъра на енергетиката г-жа Петкова, която каза, че финансовата система в сектора е стабилна.

Негативен ефект ще има върху всеки сектор, нека бъдем реалисти. Важното да успеем бързо да се възстановим от евентуалните загуби.

- Как седят нещата при изравнителните сметки по време на пандемията?
- Заради въведените ограничения с извънредното положение инкасаторите не е удачно да посещават домовете на абонатите, за да отчетат уредите. По тази причина изравнителните сметки за парно вероятно ще се забавят.