Производството на електроенергия от началото на годината до 3 май е намаляло с 10.47 процента спрямо същия период на миналата година. Това показват оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода 1 януари 2020 г. - 3 май 2020 г. спрямо 1 януари 2019 г. - 3 май 2019 г.

От началото на годината до 3 май в страната ни са се произвели 14 913 557 мегаватчаса /MWh/ електроенергия, докато за аналогичния период на 2019 г. произведеното количество е било 16 658 137 MWh.

Спад с 2.40% показват и данните за потреблението на електроенергия от началото на 2020 година. От 1 януари до 3 май тази година са били изразходени 14 029 132 MWh, докато за същия период на 2019 г. потреблението е било 14 374 061 MWh.

Понижение с 22.43 на сто се отчита и в износа на електроенергия. Цифрите показват, че от 1 януари до 3 май 2019 г. България е изнесла 3 332 153 MWh електроенергия, докато през този период на 2020 г. страната ни е изнесла 2 584 764 MWh. За сметка на това вносът се е повишил с 62.23 процента. Ако от началото на 2019 г. до 3 май на същата година страната ни е внесла 1 048 077 MWh електроенергия, то за този период на 2020 година вносът е 1 700 339 MWh.

Таблица: ЕСО

От ЕСО отчитат намаление с 12.92 процента на производството на електроенергия от базовите централи за периода 01.01.2020 г. - 03.05.2020 г. спрямо 01.01.2019 г. - 03.05.2019 г. Участието на ВЕИ в преносна мрежа се е повишило с 19.81 на сто, докато в разпределителната мрежа се отчита ръст с 13.79 процента. Понижение с 4.99 процента се отчита и при участието на ВЕЦ.