Брутният вътрешен продукт (БВП) на ЕС и еврозоната през първото тримесечие на 2023 г. е нараснал с 1 на сто спрямо същия период на миналата година, съобщи БТА, като се позова на данни на европейската статистическа служба Евростат.

Националният статистически институт (НСИ) междувременно отчете растеж от 2,3 на сто за първите три месеца на годината на годишна база.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. БВП нарасна с 1,7 на сто в ЕС и с 1,8 на сто в еврозоната, а в България - с 2,2 на сто на годишна основа.

За сравнение, БВП на САЩ се е увеличил с 1,6 на сто на годишна основа и с 0,3 на сто на тримесечна база през първото тримесечие на 2023 година.

Преразглеждане на данните обаче показа техническа рецесия в еврозоната за последните две тримесечия. Преразглеждането се дължи най-вече на втората оценка на статистическата служба на Германия, която показа, че най-голямата европейска икономика е била в рецесия в началото на 2023 г.

Отчетено на тримесечна основа, БВП се е повишил с 0,1 на сто в ЕС и е спаднал с 0,1 на сто в еврозоната, а за България се отчита растеж от 0,5 на сто.

Това показва, че икономиката на еврозоната е била в техническа рецесия през първите три месеца на 2023 г. Предварителните данни, публикувани на 16 май, бяха за растеж от съответно 0,1 на сто и 1,3 на сто, припомня Ройтерс.

Данните за еврозоната през четвъртото тримесечие на 2022 г. също са преразгледани към понижение - до спад от 0,1 на сто спрямо предишната, нулева стойност.

Техническата рецесия се дефинира като две последователни тримесечия на спад на брутния вътрешен продукт (БВП) и за валутния съюз тя се отчита след преразглеждането към понижение на данните както за първото тримесечие на текущата година, така и за четвъртото тримесечие на 2022 г.

Заетостта и в двете зони е нараснала с 1,6 на сто на годишна основа след повишението с 1,3 на сто в ЕС и с 1,5 на сто във валутния съюз през същия период година по-рано, а на тримесечна основа нарастването е с 0,5 на сто в ЕС и с 0,6 на сто в еврозоната.

В България заетостта се е увеличила с 1,8 на сто на годишна основа и с 0,5 на сто на тримесечна.

Оценка на експертите

"Икономиката на ЕС избегна рецесията, но остават много предизвикателства. Повишаващите се лихви правят достъпа до финансиране по-скъп за бизнеса.

Повечето от нашите федерации-членки очакват стагнация на инвестициите в краткосрочен план. За да постигнат цифров и зелен преход, политиците трябва да използват всички инструменти, с които разполагат, за да привлекат повече инвестиции в ЕС.

Това означава да се осигури свобода на регулаторните изисквания и изискванията за докладване и да се ускорят процедурите за издаване на разрешителни, особено за енергийни проекти". 

Това отбеляза генералният директор на BusinessEurope Маркус Й. Байрер в анализа на изданието "Икономическа перспектива за пролетта на 2023 г.", който изнесе на страницата си Българската стопанска камара.

Изданието дава и ключовите си прогнози

БВП на ЕС ще нарасне с 0,7 на сто през 2023 г. (ревизия нагоре от 0,1 на сто от есенната прогноза) и 1,6 на сто през 2024 г. Прогнозата за България е за ръст 1 на сто на БВП през 2023 г. (при предходна прогноза за минус 1,3 на сто) и 1,7 на сто за 2024 г.

Въпреки скорошния спад съотношенията дълг/БВП остава високо през Q4-2023 във всички страни-членки на ЕС, като най-високо е то в Гърция (около 170 на сто), а най-ниско - Естония (18 на сто), следвана от България (малко над 20 на сто).

Темпът на инфлация в еврозоната постепенно намалява, но остава висок на 5,4 на сто през 2023 г. и 2,7 на сто през 2024 г.

Нивото на безработица в ЕС през 2023 г. се очаква да е 6,2 на сто, а през 2024 г. - 6,1 на сто. Прогнозата за България е за безработица 5,7% през 2023 г. и 5,5 на сто през 2024 г.