Евродепутатите ще обсъдят с Европейската комисия на днешното пленарно заседание въздействието на украинския износ на зърно върху земеделските производители от ЕС след оттеглянето на Русия от Черноморската инициатива за зърното, съобщи пресслужбата на Европейския парламент.

След едностранното решение на Русия през юли да прекрати участието си в Черноморската инициатива за зърното, която позволяваше селскостопански продукти да бъдат изнасяни от украинските морски пристанища, се очаква транзитът през лентите за солидарност, установени в държави, граничещи с Украйна, да нарасне значително (от три на пет милиона тона стоки на месец). Почти всички изнасяни стоки по тези коридори остават на пазара на ЕС поради високите транспортни разходи за реекспорт.

Евродепутатите ще обсъдят с ЕК как да се облекчи натискът върху земеделските стопани в страните, които ще се сблъскат със спад на цените и търсенето на зърно. Настоящата забрана от страна на ЕС върху украинския износ на зърно за Полша, Унгария, България, Румъния и Словакия изтича на 15 септември.

По време на дебат с комисията по земеделие (AGRI) на 31 август комисарят по въпросите на земеделието Януш Войчеховски се застъпи за удължаване на забраната за внос и предложи високите транспортни разходи по лентите за солидарност да бъдат компенсирани чрез субсидия от ЕС за украински продукти, които ще бъдат реекспортирани извън ЕС.

Евродепутатите ще гласуват днес и ново законодателство за увеличаване на използването на възобновяема енергия в съответствие със Зеления пакт и REPowerEU, както и новите правила за защита на потребителите от поемане на твърде големи дългове.