Разделното събиране на отпадъци и рециклирането им остава приоритет. Това заяви министърът на околната среда и водите Емил Димитров при откриване на кръгла маса на тема "Добри практики и предизвикателства в рециклирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (УЕЕО) и други материали", съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Форумът е организиран от Българска асоциация за рециклиране.

"От тук нататък с общи усилия трябва да се стремим към преодоляване на нелоялната конкуренция и незаконни практики при вноса на отпадъци, на които бяхме свидетели през последните месеци на 2019 г. Обществото трябва да бъде запознато, че отпадъците са не просто суровина за преработване, а са в основата на един цял сектор от икономиката, който създава голяма добавена стойност", отбеляза министър Димитров.

Той е изразил задоволство от диалога с представителите на рециклиращия бизнес, с които заедно са набелязали мерки за подобряване на контрола при вноса и оползотворяването на отпадъците.

"Страната ни през 2018 г. за поредна година бележи ръст в рециклирането. Постигнат е резултат от 36 процента, който се равнява на над 1 млн. тона. Важно е да отбележим, че за последните пет години темпът на нарастване на рециклирането на битовите отпадъци в България изпреварва средния за ЕС", посочи още Емил Димитров.

Снимка: БТА

По думите му специално по директивата за отпадъците от електрическо и електронно оборудване, целта по събиране за 2017 г. е 44 на сто от пуснатото на пазара количество през предходните три години. При изчислена цел от 32 924 тона, в България са събрани 54 684 за 2017 г.

По рециклиране и оползотворяване е постигнато средно 90 процента. При излезлите от употреба МПС за 2017 г. е постигнато ниво на повторна употреба и рециклиране над 96 на сто при цел от 85 процента. България продължава да заема едно от челните три места в Европейския съюз по ефективност на рециклирането на оловни акумулаторни батерии.

"Необходимо е да полагаме още повече усилия за увеличаване на дела на рециклиране на отпадъците за сметка на тяхното депониране. Трябва да работим по-интензивно и към промяна на потребителското поведение и нагласите на гражданите. Отпадъците в контекста на кръговата икономика заемат основно място в затварянето на цикъла, а истинският рециклиращ бизнес, който работи, спазвайки правилата и стандартите, създава трудова заетост и сериозна добавена стойност за българската икономика", изтъкна още министър Димитров.

Относно отпадъците от българските болници, той каза, че медицински отпадъци не внасяме и няма да допуснем. "Искам да съм сигурен, че те се събират и се изпращат за преработка в двата инсинератора в страната", поясни Димитров. Така той отговори на лидера на БСП Корнелия Нинова, която пред около месец  обяви, че в последните пет години са внесени 734 хил. тона опасни отпадъци, включително и болнични, които най-вероятно ще бъдат изгорени.

Според министър Димитров вече има контрол над RDF горивата, които се ползват от три завода и един ТЕЦ. Като проблем той посочи, че от българските сметища не идват отпадъци за горене.

"Ние трябва 65% от битовите отпадъци да рециклираме. 25% трябва да се гори и 10% да се депонира. Ние правим 90% депониране и пълним сметищата. Това е проблемът", каза Димитров.