За да стимулира европейските усилия в борбата с изменението на климата еко организацията Climate Action Network (CAN) Europe публикува набор от препоръки и дискусионен документ, за да помогне на страните от Западните Балкани да определят ясен и амбициозен път за намаляване на емисиите си от парникови газове.

Насоките имат за цел да помогне на процеса за определяне на целите за 2030 г. в Енергийната общност (страните от ЕС и от Балканите - Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Черна гора, Сърбия и Косово).

Очаква се през есента Европейската комисия да представи анализ на целите за ЕС за 2030 г. и той ще бъде обсъден на Съвета на министрите на Енергийната общност през ноември, припомня Balkan Green Energy News.

"Регионалните лидери трябва да изпълнят обещанията си, дадени в рамките на Софийската декларация, чиято цел е постигане на климатичен неутралитет до 2050 г. В противен случай екологичните, социалните и финансовите предизвикателства скоро ще станат още по-тежки за региона ", предупреди CAN Europe.

Според изданието, регионът трябва да намали значително емисиите, с амбициозни политически рамки и планове за действие за всяка държава, ако иска да постигне целта си за неутралност на климата до 2050 г. Като страни, подписали Парижкото споразумение и Софийската декларация, страните от региона също дадоха ясни политически обещания да допринесат за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий.

CAN Europe публикува още един амбициозен и един по-малко амбициозен план за намаляване на емисиите, а проучването показва, че страните от Западните Балкани вече не могат да си спестят тези правила и трябва да се съобразяват с новите зелени европейски правила.

Емисиите от енергийния сектор в региона представляват средно 74% от всички емисии на парникови газове на Западните Балканите. Основният емитент си остава остарелите и неефективни въглищни централи.

Докато Сърбия и Босна и Херцеговина все още планират нови въглищни централи, други три страни от Западните Балкани не изпълняват плановете си за изграждане на нови мощности за производство на въглища. Става въпрос за проект в Косово за 500 MW, за ТЕЦ Плевлия 2 в Черна гора (254 MW ) и за Осломей в Северна Македония (129,5 MW), съобщиха от организацията. Тенденцията трябва да продължи, осигурявайки информиран, приобщаващ и участващ процес на всички засегнати общности, добавиха от CAN Europe.

"Поставянето на целите за 2030 г. ще бъде водещ фактор в бъдещия енергиен преход в Западните Балкани. По този начин е жизненоважно да се възползваме от този момент и да определим пътя към необходимата амбиция, за да можем да постигнем климатична неутралност до 2050 г. в Западните Балкани, да спазим обещанията от Парижкото споразумение и най-важното е да осигурим чисто и здраво бъдеще за всички", заяви Виктор Беришай от CAN Europe.

3e-news.net