Италианската група Белтраме обяви инвестиция от 300 милиона евро в предприятие, което ще бъде изградено от нулата в Румъния. Комбинатът, който ще бъде екологично интелигентен, ще произвежда стоманобетон и валцована тел, съобщава телевизия Диджи24, на която се позова БТА.

Според Белтраме това е първият проект "на зелено" в Европа през последните десетилетия в производството на стомана и ще донесе нови стандарти в областта за замърсяващите емисии в металургичната индустрия.

Все още не е избрана локация за изграждане на комбината, който ще включва стоманолеярна, цех за валцоване и фотоволтаичен парк с мощност от 100 мегавата.

Комбинатът ще капацитет за производство на около 600 000 тона стомана годишно.

Инвестицията ще генерира около 250 преки и около 1000 непреки работни места, от които около 800 във фазата на строителтвото и около 150 в производството.

Белтраме притежава в Румъния бившия металургичен комбинат Сидерка в Кълъраш. Компанията има над 270 служители и изнася годишно около 180 000 тона продукция на европейския пазар.