Министрите на икономиката и на труда и социалната политика - Лъчезар Борисов, и Деница Сачева, представиха пред депутати от ресорните парламентарни комисии нови мерки за подкрепа на бизнеса и заетите.

На финала е работата по процедурата за подкрепа за бизнеса, засегнат от новите противоепидемични мерки, съобщи Лъчезар Борисов по време на заседанието на комисията по икономическа политика и туризъм, цитиран от БТА. Идеята е процедурата да е бърза и прозрачна, като за целта е създаден специализиран модул в ИСУН за подаване на документи и се предвижда включването на НАП. За последното министърът каза, че ще се нуждае от съдействие от депутатите за даване на подобни функции на Агенцията или през Закона за извънредното положение, или през Закона за НАП.

Подкрепата ще е като процент от оборота. Идеята е да докоснем всички сектори, които са засегнати от мерките, описани в заповедта на здравния министър, коментира Лъчезар Борисов.

С работодателските организации се обсъжда да има две ставки, които варират между 10 и 20%, в зависимост от това кои сектора са засегнати, от гледна точка на обороти и бизнес, отбеляза той.

Пред журналисти министърът каза, че към момента се очаква около 1 млрд. лева оборот да бъде засегнат, като уточни, че по темата се водят разговори с бизнеса.

Лъчезар Борисов напомни, че процедурата ще се финансира със 156 млн. лева, като се пренасочват средства от две други процедури на оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК), които са отложени и се търси вариант да се дофинансират през следващия програмен период, включително през ОПИК и през REACT EU, каза министърът.

От Управляващия орган на ОПИК съобщиха, че се планира НАП да е бенефициент на програмата. Вече е започнало изготвянето на условията за кандидатстване, като остава детайлизиране на основни моменти, които ще са ясни след обсъждане с работодателите. Стъпките след това предвиждат подготовка за нотификация от ЕК за тази помощ и заседание на Комитета за наблюдение на програмата за одобрение.

Предприети са мерки НАП да подготви условия за кандидатстване за фирмите, които да започнат да подават заявления още в края на другата седмица, посочиха от програмата. Докато се набират заявленията и се разглежда кои предприятия са допустими, ще може да се получи одобрение от ЕК и да се извървят и другите стъпки, като целта е най-бързо тези средства да достигнат до компаниите, коментираха от оперативната програма.

Министър Борисов обясни, че идеята е този процес на нотификация и вземането на решение от наблюдаващия комитет да се случва едновременно с отварянето на процедурата. Идеята е кандидатстването да става за една седмица и след това в рамките на още седмица и малко, да започне разплащането към бизнеса, обясни министърът. Той допълни, че се води разговор с финансовия министър в този времеви буфер на осигуряване средствата от оперативната програма към НАП да има и други средства, които да се използват за директно разплащане. Намерението е в рамките на този месец да започне изпълнението на процедурата на базата на получените проектни предложения, каза министърът и допълни, че това ще стане без да има никаква административна тежест към бизнеса, засегнат от противоепидемичните мерки.

Социалният министър Деница Сачева каза, че към момента са постъпили около 400 заявления по мярката "Запази ме". По мярката се подават документи от понеделник.

По време на заседание на парламентарната комисия по труда и социалната политика министърът увери, че всички дни неплатен отпуск на хората ще бъдат изплатени. В момента се събират документи за всички тези, които са били затворени от 29 октомври до момента. За декември също е възможно да се подават заявления, но изплащането ще постъпи след приключване на периода, каза Деница Сачева. По думите на министъра, ако постановлението има нужда от корекции, то ще бъде коригирано.

Целта на операцията е приоритетно да се предостави подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които директно са преустановили стопанската дейност в резултат от наложени противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 50 млн. лева. С тази мярка ще се предоставя подкрепа чрез изплащане по 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко лице, осигурено на пълно работно време или пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор.

Хората могат да получават компенсации за периода на ползване на неплатен отпуск по реда на чл. 160, ал. 1 или чл. 173а, ал. 2 от КТ след 29.10.2020 г., но за не повече от 60 дни. Компенсациите са дължими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, но не по-рано от 29.10.2020 г. и не по-късно от 21.12.2020 г.