Българският бизнес разбира необходимостта от предприемане на ограничителни мерки, насочени към запазване на живота и здравето на хората. Обръщаме внимание, че другите европейски държави, които наложиха сходни ограничения през последните седмици, представиха и мащабни икономически мерки, за периода на т. нар. локдаун. Това се казва в съобщение на Българска стопанска камара (БСК) часове след предложението, което направи министъра на здравеопазването за въвеждане на нови, по-строги ограничения, които Министерски съвет ще обсъди на следващото си заседание и които вероятно ще влязат в сила от 27 ноември.

БСК дава пример с Австрия, въвела пълен локдаун, където компаниите, засегнати от затварянето, могат да кандидатстват за до 80% от оборота им за същия период на предходната година. Подобна мярка е договорена и в Дания, където малките и средни предприятия, чийто оборот е спаднал с 30% като последица от Ковид-19, могат да получат компенсация до 90% от оборота си, а големите - до 70%. Компании, които са били принудени да затворят заради Ковид-19 - в т.ч. нощни клубове, организатори на събития и др., които са де факто затворени, могат да кандидатстват за компенсации в размер на 100% от загубения си оборот. В Унгария държавата ще възстанови 80% от стойността на резервациите в туристическия сектор, направени в рамките на 1 месец преди 8 ноември т.г., отбелязват от БСК.

Заедно с това от Стопанската камара настояват за обособяване на Национална програма за подпомагане на българския бизнес, засегнат от ограничителните мерки, която да предоставя възможност за бързо получаване на компенсации за сметка на държавата. Една от мерките, които следва да бъдат обхванати от Националната програма, би могла да бъде подкрепа за непокрити фиксирани (постоянни) разходи* на дружествата.

От БСК изтъкват, че мярката е част от Временната рамка на ЕК за държавните помощи, изменена и удължена на 13 октомври 2020 г., която урежда "Подкрепа за непокрити фиксирани разходи на дружествата".

С тази Временна рамка се въвежда нова мярка, която дава възможност на държавите членки да подкрепят дружествата, изправени пред спад на оборота си от най-малко 30 % през допустимия период в сравнение със същия период на 2019 г. поради пандемията от коронавирус. Чрез подкрепата ще се поемат част от фиксираните разходи на бенефициерите, които не са покрити от техните приходи, в максимален размер от 3 милиона евро на предприятие. Подпомагането на тези предприятия чрез временно поемане на част от разходите им има за цел да се предотврати влошаването на техния капитал, да се поддържа стопанската им дейност и да им се предостави стабилна основа за възстановяване. Това позволява по-целенасочена помощ за предприятия, които очевидно се нуждаят от нея, се казва в мярката на ЕК.

Преди няколко дни Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) също се позова на тази мярка на ЕК и поиска подкрепа за постоянните разходи на предприятията. От АИКБ настояха и за отсрочване на задължения.

БСК признава усилията на Министерство на икономиката, но подчертава, че "8 месеца след избухване на пандемията и обявяване на извънредно положение в България, все още голяма част от безвъзмездните средства не са достигнали до бизнеса".

Причината, според БСК, е, че средствата се разходват чрез оперативните програми, което е придружено с редица административни процедури. В заключение от Стопанската камара подчертават, че най-важното на подкрепата в настоящата криза е не толкова нейният размер, колкото навременното й предоставяне.

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) също настоя да чуе при обсъждането на новите мерки, преди тяхното гласуване в МС, и какви мерки са предвидени за компенсация на работещите, на бизнеса, и в частност - на туризма. Това се посочва в писмо на БХРА до премиера Борисов по повод на предлаганите нови мерки от Националния оперативен щаб за борба с COVID-19.

В писмо до премиера Бойко Борисов от организацията изразяват разбиране за нуждата от мерките, които налагат затварянето на бизнеса им и на голяма част от държавата за срок от поне три седмици, въпреки че според нея са пагубни за туризма. Заедно с това БХРА настоява работниците им и техният бизнес да бъдат подкрепени от държавата. Те отбелязват, че подкрепят всички противоепидемични мерки, които биха запазили живота на техните близки, клиенти и служители, "но ако същите тези хора трябва да избират дали да умират от глад или от Ковид-19, тогава всички мерки се обезсмислят". Общественият договор изисква баланс и паритет между страните, за да продължава да работи двигателят на икономиката, и в частност - на туризма, посочват от организацията.

*Постоянните (фиксирани) разходи остават непроменени при изменения в обема на фирмената дейност в един относително широк диапазон за определен времеви период. Такива са наемите на офиси и производствени помещения, амортизациите, месечните заплати, разходите за маркетинг до определено ниво, застраховките, някои нормативни разходи и др.