С три нови мерки, финансирани със средства от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", ще бъдат подкрепени бизнесът, социалната и здравната система по време на пандемията, предизвикана от COVID-19, съобщават от Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Общата стойност на мерките е 315 млн. лв.

До края на годината ще бъде отворена за кандидатстване операция "Патронажна грижа +" с бюджет от 85 млн. лв. Допустими кандидати са всички общини. По мярката ще продължи предоставянето на почасови здравно-социални услуги по домовете на възрастни, хора с увреждания и карантинирани, както и доставка на храни, лекарства и съдействие за неотложни административни услуги.

Въвежда се и допълнителен разходен стандарт във всички социални услуги, които са държавно делегирани дейности. Той ще даде възможност за реализиране на спешни мерки по превенция на заразяването, дезинфекция на сградите, тестване на персонала и потребителите, преграждане на помещения, допълнителни плащания на персонала за извънреден труд, осигуряване на компютърна техника и др. С подкрепата да бъдат обхванати общо 53 000 потребители и персонал в социалните услуги.

От 29 октомври т.г. служителите във фирми, които са пряко засегнати от временните ограничения, свързани с противоепидемичните мерки, имат право на компенсация за периода на неплатен отпуск. Компенсацията е в размер на 24 лв. за 8-часов работен ден за периода на неплатения отпуск. При непълно работно време, компенсацията ще се изчислява пропорционално на работното време в трудовия договор. Компенсациите ще се полагат за период до 60 дни неплатен отпуск. Бюджетът на мярката "Запази ме" е 50 млн. лв., с които се очаква да бъдат обхванати над 33 000 работници и служители. Операцията се реализира от Агенцията по заетостта.

Работодателите са длъжни да запазят заетостта на работниците и служителите, за период, който е равен на този, през който са изплащани компенсации. Те трябва да информират работещите за възможностите да получават средства по правителственото постановление. Желаещите да получат тази финансова подкрепа е необходимо да предоставят на работодателя писмена декларация по образец, в която посочват периода за ползване на неплатен отпуск и банковата си сметка, по която да се изплащат компенсациите.

До края на годината е осигурен допълнителен ресурс от 120 млн. лв. за продължаване подкрепата за медицинския и немедицинския персонал в лечебните заведения и здравните инспекции, който се бори с пандемията на първа линия. До момента за изплащане на допълнителни месечни възнаграждения в размер на 1000 лв. бяха отпуснати 120 млн. лв. Очаква се над 23 000 служители на първа линия в битката с COVID-19 да бъдат подкрепени със средствата от ОПРЧР.