Брутният вътрешен продукт (БВП) в ЕС нараства през третото тримесечие на 2020 г. с 11.5% на тримесечна база. За същия период БВП в България се увеличава с 4.3 на сто.

За месеците юли, август и септември най-висок растеж отчитат: Франция - 18.7%, Испания - 16.7%, Италия - 15.9%, Португалия - 13.3% и Малта - 12.7 процента. А най-нисък: Гърция - 2.3%, Финландия и Естония - по 3.3% и Литва - 3.8 на сто.

В сравнение със същото тримесечие на 2019-а се отчита намаляване на равнището на БВП в ЕС с 4.2 на сто. За същия период БВП в България се свива с 5.2 на сто.

През третото тримесечие на 2020-а в сравнение със същото тримесечие на предишната година икономически ръст отчитат Ирландия - 8.1% и Швеция - 2.7 на сто. Най-голям икономически спад се наблюдава в Гърция - 11.7%, Хърватия - 10%, Малта - 9.2%, Испания - 8.7% и Румъния - 6 на сто.