Развитието на електротранспорта става все по-голям приоритет, особено в ЕС. Редица доклади и изследвания показаха, че няма как да виждаме електрически камиони по пътищата, ако не е налична необходимата им, и то адекватна, зарядна инфраструктура. Бъдещето на електротранспорта е немислимо без бързо изграждане и своевременно разрастване на мрежата от зарядни станции по пътищата стана ясно и от последния доклад на Международната агенция по енергия (МАЕ).

Междувременно за острата нужда от спешни действия в тази посока призоваха в позиция и от организацията Европейски производители на камиони. А днес от Асоциацията на европейските производители на автомобили (ACEA) публикуваха изследване, което показва колко такива зарядни станции трябва да има всяка държава в ЕС плюс напусналата Великобритания до 2025 и до 2030 г.

Тяхното изследване показва, че в рамките на следващите 4 години по пътищата на държавите членки ще се използват около 40 000 товарни и тежкотоварни превозни средства. А до 2030 г. техният брой ще нарасне приблизително до около 270 000.

Към днешна дата, обаче, необходимата за тези превозни средства инфраструктура почти напълно липсва. А има и една особеност - електрическите камиони, поради своята специфика, не могат да използват наличните в момента зарядни станции за електромобили.

Според позицията на ACEA, този проблем трябва да бъде разгледан спешно. Призивът им е политиците и правителствата максимално бързо да поемат инициативата и да направят необходимото, за да се даде тласък на бързото развитие на зарядната инфраструктура за камиони в Общността. Позицията на ACEA в това отношение напълно съвпада и с тази на Европейските производители на камиони - да се преразгледа Директивата за инфраструктурата на алтернативните горива (AFID).

Препоръката към институциите е в AFID да бъде заложена общоевропейска цел от минимум 10-15 хил. стационарни и мобилни пунктове за бързо зареждане с висока мощност до 2025 г. А броят им в рамките на следващите 5 години да бъде увеличен до 40-50 хил. Паралелно с това трябва да бъдат изградени и поне 40 хил. зарядни станции с по-малка мощност, които да позволяват зареждането на камионите по ТИР-паркингите в рамките на една нощ.

За да се гарантира този резултат, в AFID трябва да бъдат заложени конкретни цели за всяка една от държавите членки. От ACEA са изчислили, че в България до 2025 г. трябва да бъдат изградени 10 мощни зарядни станции за електрически камиони. До 2030 г. пък броят им трябва да нарасне до 50. Абсолютно същият сценарий се предвижда и за южната ни съседка Гърция. Интересно е да се отбележи обаче, че за Румъния анализът показва многократно по-големи нужди - 100 такива зарядни станции до 2025 г. и 300 до 2030 г.

Всъщност за нас и за гърците са заложени най-ниските цели, според изчисленията, ако се изключат островните държави Малта и Кипър, за които до 2025 г. се смята, че трябва да имат по една такава зарядна станции, а до 2030 г. броят им да нарасне на по 5.

Точно от другата страна на медала стои Германия. За най-мощната икономика в ЕС се предвижда, че трябва да изгради мрежа от 4 300 зарядни станции за камиони в рамките на следващите 4 години, а през 2030 г. тази инфраструктура трябва да наброява поне 14 250.

3е-news.net