България осигурява "частична" отчетност на бюджетните разходи за борба пандемията. Това сочат резултатите от международно сравнително изследване "Бюджетни разходи за борба с КОВИД: пропуски в отчетността", оповесетно от Института за пазарна икономика (ИПИ).

Оказва се, че в нито една от анализираните страни не е постигната "значителна" степен на отчетност, а едва в 4 тя може да се определи като "достатъчна". България, заедно с още 28 страни, от които 9 в Европа, попада в третата група - на държавите, осигуряващи "частична" отчетност. 

България се представя добре по отношение на предоставянето на информация за насочването на антикризисните мерки, техния размер и потенциални бенефициенти на етапа на планирането и одобряването им, отбелязват от ИПИ. Икономистите отчитат, като добра практика и въведеното изискване за месечна отчетност на разходите, пряко свързани с борбата с КОВИД, както и редовното публикуване на данни за изпълнение на основните мерки.

"В същото време, осигуряването на средства за различни мерки с решение на изпълнителната власт без одобрение на народното събрание, както и липсата на установен инструмент за включване на парламента в надзора по изпълнение на мерките ограничава отчетността. Не е предвиден и процес на гражданско участие в процеса на промяна в бюджетните приоритети в кризата - слабост, отчитана и в редовните индекси "Отворен бюджет", отбелязват от ИПИ.

Според анализаторите подобрение в прозрачността може да се постигне и с прилагане на друга добра практика от международния опит - централизирано публикуване на отчетна информация за изпълнение на разходите на единен портал, която към момента се предоставя на собствените интернет страници на всяко отделно министерство или ведомство.

Снимка: ИПИ