Изменението на климата води до екстремни метеорологични явления, които от своя страна предизвикват икономически загуби. Подобни климатични аномалии, каквито са горещите вълни, наводненията и бурите, са причинили над 145 милиарда евро икономически загуби в Европейския съюз през десетилетието, приключващо през 2020 година. Това сочат най-новите данни на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), публикувани днес на сайта на статистическата агенция Евростат.

Освен това за период от 30 години средната годишна стойност на икономическите загуби в ЕС, свързани с климата, показва ясна тенденция - те нарастват, като през последното десетилетие, са се увеличавали с близо 2 процента на година.

През 2020 г. икономическите загуби, свързани с климата, се оценяват на 27,1 евро средно за всеки жител на ЕС. Страната членка с най-висока годишна загуба на жител от населението си, със средно ниво от почти три пъти над средното за Евросъюза, е Гърция (91 евро), следвана от Франция (62 евро) и Ирландия (42 евро).

Най-ниски икономически загуби на жител от населението, вследствие на климатичните промени през 2020 г., са регистрирани в България (0,7 евро), което отговаря на обща загуба за страната ни под 5 милиона евро. Второто място сред страните от ЕС с най-ниски загуби на глава от населението си поделят Словения и Словакия (с по 4 евро за всяка).

През 2020 г. общите икономически загуби, свързани с изменението на климата, са достигнали 12 милиарда евро. През 2017 г. в резултат на горещи вълни в Европа, изсушили земята и предизвикали горски пожари, Съюза регистрира най-голямата си годишна икономическа загуба, възлизаща на 27,9 милиарда евро, което е повече от два пъти повече от загубата през 2020 година. Най-ниската обща годишна загуба се наблюдава през 2012 г. (3,7 милиарда евро).